Religiøse forkyndere skal lære medborgerskab

21. juni 2012

Det er ikke kun Koranen, Biblen og Toraen, der skal prædikes om. Undervisningsministeriet vil nu sikre sig, at religiøse forkyndere fra ikke-vestlige lande også kan fortælle om medborgerskab og danske samfundsforhold.

Præst Sri Lanka 160
En srilankansk præst i Danmark hører til målgruppen for Undervisningsministeriets forsøg med undervisning for religiøse forkyndere.

Ministeriet for Børn og Undervisning lancerer et forsøg med undervisning i medborgerskab. Forsøget er særligt målrettet religiøse forkyndere - primært fra ikke-vestlige lande.
"Det sker for at medvirke til, at religiøse forkyndere rustes til at vejlede deres menigheder med udgangspunkt i viden om danske samfundsforhold," skriver ministeriet i en pressemeddelelse.
Blandt emnerne i undervisningen vil være danske institutioner og demokrati og retsnormer i Danmark. Men en del af forsøget er også at belyse, hvilke behov forkynderne selv oplever.

Kerneaktivitet for folkeoplysningen
På baggrund af pressemeddelelsen har DFS henvendt sig til ministeriet og tilbudt folkeoplysningens bistand til at løse denne opgave.
"Medborgerskab og aktiviteter og læring, der udvikler medborgerskabs-bevidstheden er en kerneaktivitet i folkeoplysningen. Både i aftenskolerne, på højskolerne, i daghøjskoler, i det folkeoplysende foreningsliv osv. Som folkeoplysningens brancheorganisation og paraplyorganisation for 33 landsdækkende folkeoplysende organisationer, kan vi være en god partner for jer i dette projekt, eller vi kan formidle kontakt til relevante aktører," skriver sekretariatsleder Trine Bendix.