Tipsmidler 2012 sikret

Tipsmidler 2012 sikret - men ingen superpulje

7. marts 2012

Selv om pengene strømmede ind til Danske Spil, da spillerne strømmede til kioskerne for at få del i Onsdags-lottos superpulje, bliver der ikke flere tipsmidler til folkeoplysningen. Til gengæld er hele forenings-Danmark sikret det beløb, de er blevet lovet.

"Flere penge til foreningslivet" har der stået i flere aviser i de seneste måneder. Danske Spils overskud er vokset, og en fast del af dette overskud fordeles til kulturelle og almennyttige foreninger, herunder folkeoplysningen.
Under normale omstændigheder ville større overskud udløse flere såkaldte tipsmidler. Men lige netop i disse år er tipsmidlerne i et vadested mellem den gamle og den nye spillelov.

 
Kompensation
Den nye spillelov skulle være trådt i kraft 1. januar 2012, men det blev udsat et år, fordi EU Kommissionen skulle tage stilling til, om loven stred mod EU-reglerne.
Udsættelsen betød, at der ville blive færre penge til foreningerne i 2012, end hvis den var trådt i kraft til tiden. Efter forhandlinger med foreningsverdenen lovede regeringen at kompensere for det tabte og afsatte 172 millioner kroner på finansloven for 2012 til det formål. Når Danske Spils overskud i 2011 er blevet større end forventet, bliver konsekvensen derfor, at staten kompenserer mindre end forventet.
Summa summarum: Folkeoplysningen og andre foreninger får udbetalt præcist, hvad der er aftalt.