Øget kvalitet gennem udvikling af voksenlæreres kompetencer

16. marts 2012

Voksenunderviseren skal arbejde på tværs af sektorer, kursistprofilen ændrer sig, og der sættes øget fokus på fastholdelse. Det stiller nye krav til lærerens kompetencer, og det er temaet for en konference den 22. maj.

NVL

Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) inviterer i samarbejde med Selandia til debat- og formidlingsseminar.
Voksenlærere arbejder inden for et felt, der er under konstant udvikling. Der stilles øgede krav om tværsektorielt samarbejde, kursistprofilen er ændret med nye målgrupper, og der er et vedvarende fokus på fastholdelse og gennemførelse. Det stiller nye krav til voksenlærernes kompetencer.  

På debat- og formidlingsseminaret vil NCK og NVL præsentere de projekter, de arbejder med. Formålet med seminaret er en gensidig udveksling af aktuel viden og erfaringer og at få inspiration og idéer til det videre arbejde.


Fra programmet
• Voksenlærerens betydning v/Bjarne Wahlgren, NCK
• Kompetencekrav og uddannelsesmuligheder for voksenlærere v/Maria Marquard, NVL
• Kompetenceudvikling i læringscirkler. Projekt i region Nordjylland har fokus på at udvikle nye strukturer til kompetenceudvikling af voksenlærere
• Nye lærertyper på VUC v/Linda Kragelund. Hvilke nye krav stilles til voksenlærerne?
• Voksenlærerens vejledningskompetencer v/Kristina Mariager-Anderson VEU-centrenes strategier for behovsafklaring
• Tværsektorielt samarbejde mellem VUC og AMU v/Elsebeth Fjord Pedersen (ikke bekræftet)

Tid: Tirsdag den 22. maj kl. 10-15.
Sted: På Sjælland - stedet oplyses sener

DFS linkYderligere oplysninger og tilmelding