Alle er glade for et direktiv ovenfra!

Alle er glade for et direktiv ovenfra!

19. september 2013

Tilfreds eller meget tilfreds. Sådan lyder vurderingen af de nye kommunale folkeoplysningspolitikker, uanset om man spørger byrådspolitikerne eller repræsentanter for foreninger og skoler.

Aarhus Rådhus 160

Forslaget om, at alle kommuner skal vedtage en folkeoplysningspolitik, stammer fra landsorganisationsrepræsentanter det nationale folkeoplysningsudvalg under Undervisningsministeriet. Kravet om, at alle kommuner skal have et § 35, stk.2-udvalg (erstatning for folkeoplysningsudvalg), blev indføjet i lovforslaget fem minutter i tolv. KL var ikke begejstret for nogle af delene.

Politiker-tilfredshed
Ikke desto mindre synes kommunalpolitikerne, at det er gået godt:

  • Næsten 90 procent mener, at processen har været tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.
  • 94 procent mener, at indholdet i de vedtagne folkeoplysningspolitikker er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.
  • 86 procent synes, at §35, stk.2-udvalget har den rigtige sammensætning.

Det fremgår af en spørgeskema-undersøgelse, som Fritid & Samfund har lavet for Kulturministeriet og landsorganisationerne på området.

Bruger-tilfredshed
Heller ikke brugerne – de lokale foreninger og skoler – mener tilsyneladende, at de er blevet påduttet noget besværligt eller ligegyldigt ovenfra. På tværs af idræt, ungdom, folkeoplysende voksenundervisning, kultur og handicap melder mindst 80 procent om tilfredshed eller meget tilfredshed på stort set alle spørgsmål.
De lokale repræsentanter synes, at processen har forløbet fint. De er glade for indholdet af de nye folkeoplysningspolitikker. De synes, at deres eget område er fint beskrevet, og de synes, at deres eget § 35, stk.2-udvalg har fået den rette sammensætning og de rigtige kompetencer.
Den folkeoplysende voksenundervisning er ikke helt så tilfreds med deres placering i folkeoplysningspolitikkerne som resten. 22 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Kun handicaporganisationerne er mere kritiske.

Indholdsanalyse
Sidste del af den samlede projekt er en analyse af det faktiske indhold af de kommunale folkeoplysningspolitikker. Den arbejdes der på i øjeblikket. 

DFS linkRapporten "Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker"

Fritid & Samfund, der er medlem af DFS, har udarbejdet undersøgelsen på foranledning af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt de landsdækkende oplysningsforbund AOF, FOF, LOF, Netop og DOF. Der er ydet støtte til undersøgelsen fra Kulturministeriet.

Alle medlemmer af §35, stk.2-udvalgene, har modtaget et spørgeskema. 675 (71,8 %) har svaret.

DFS linkTidligere artikel om første del af undersøgelsen, der behandler de nye udvalgs sammensætning og kompetencer.