Connie Hedegaard taler i Folkeoplysningens Telt

27. maj 2013

Kan klimadebatten genoplives - eller døde debatten endegyldigt med det resultatløse topmøde i København. Det diskuterer klimakommissæren med Frilandspraktikeren Steen Møller og publikum ved et DFS-arrangement på Folkemøde Bornholm.

Connie Hedegaard 300

Der er et udbredt kendskab til klimaproblemernes omfang i befolkningen, men meget ringe tiltro til, at det nytter at gøre noget. Det gælder både på det nære niveau (i privatliv og husholdning) og på det overordnede niveau (at påvirke de politiske beslutninger i kommuner, folketing og EU-parlament).
Hvordan kan vi skabe en folkelig bevægelse for de nødvendige løsninger af klimakrisen? 

Fra glaspalads og friland
Fra hver deres meget plads i det globale samfund mødes Connie Hedegaard og Steen Møller til samtale om folkeligt engagement og handlemuligheder for løsninger af klimakrisen:

  • Connie Hedegaard er EU-kommissær med hovedkvarter i et kontorpalads i Bruxelles.
  • Steen Møller er ildsjælen bag forsøgslandsbyen Friland og medvirkende i DR-serien af samme navn

De kommer ikke til mødet med hver sin endegyldige sandhed, men gennemfører en samtale indbyrdes og med publikum om folkeligt engagement og handlemuligheder i forhold til klimaet.