De civile fællesskaber

7. november 2013

En mangfoldighed af foreninger, organisationer og organiseringsformer er med til at forme og udvikle det danske samfund. Det er temaet for Center for frivilligt socialt arbejdes konference ”Civilsamfundet - et fundament for stærke fællesskaber?”

CFSA civilsamfundet 220

Konferencen er for ledere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte og frivillige i frivillige organisationer. Endvidere er politikere, kommunalt ansatte frivilligkonsulenter, øvrige ansatte i stat og kommuner samt andre med interesse for civilsamfundets aktører velkomme til at deltage i konferencen. 

Sammenhængskraft og tillid
”Inden for de seneste år har der været et fornyet fokus på civilsamfundet og dets rolle og bidrag ind i den velfærdspolitiske debat. Scenen er velkendt – samfundet er under pres, og der skal findes nye veje og løsninger for at opretholde den velfærd vi kender i dag. Interessen har i mange sammenhænge særlig været centreret om det aktive medborgerskab og hvordan vi som borgere i højere grad kan tage ansvar, og bidrage til løsning af de sociale og samfundsmæssige opgaver.”
Sådan skriver centeret i invitationen til konferencen og fortsætter:
”Samtidig må vi ikke glemme, at vi i Danmark har et meget stærkt og engageret civilsamfund. Historisk har det især udfoldet sig gennem civilsamfundets fællesskaber - dvs. de frivillige organisationer og foreninger - der via deres demokratiske, interessevaretagende og velfærdsproducerende arbejde, har spillet en afgørende rolle i skabelsen af et velfærdssamfund kendetegnet ved en høj grad af sammenhængskraft, tillid og social kapital.”

Oplægsholdere
På konferencen kan man møde en lang række danske frivilligforskere:

  • professor Anker Brink Lund
  • lektor Anders la Cour fra CBS
  • professor Lars Skov Henriksen
  • lektor Lars Torpe
  • ph.d-stipendiat Ane Grubb
  • professor Thomas Boje
  • professor Bjarne Ibsen
  • lektor Klaus Levinsen
  • post doc Malene Thøgersen

Tid: Tirsdag den 3. december 2013 

Sted: Odense Congress Center (OCC), Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 

Pris: 990 kroner. Prisen inkluderer deltagelse i konferencens aktiviteter samt morgenkaffe, frokost med en øl eller vand samt eftermiddagskaffe og evt. bustransport mellem Odense Banegård og Odense Congress Center (husk at melde dig til bustransport).

Tilmeldingsfrist: tirsdag den 19. november 2013. 

DFS linkYderligere oplysninger herunder program og tilmelding