DFS formulerer EU-politisk mærkesag

DFS formulerer EU-politisk mærkesag

7. november 2013

Det vi lærer, skal anerkendes, og alle skal have muligheden for at lære på deres egen måde. Folketingets EU-oplysning har offentliggjort en hjemmeside med interesseorganisationers, ungdomspartiers og EU-eksperters EU-politiske mærkesager, herunder DFS

EU armlægning 160
Illustration fra det undervisningsmateriale "Kampen om EU-dagsordenen", som Folketingets EU-oplysning har produceret.

Mærkesagskataloget er en del af materialet til undervisningsforløbet ”Kampen om EU-dagsordenen”. Undervisningsforløbet er målrettet elever på landets ungdomsuddannelser og foregår fra d. 4. november 2013 til d. 20. januar 2014.
I kataloget beskriver store og små interesseorganisationer en af deres EU-politiske mærkesager. De politiske ungdomsorganisationer præsenterer enten deres holdning til EU generelt eller beskriver en af deres EU-politiske mærkesager.
Endelig har et par eksperter budt ind med en kort beskrivelse af de to problemstillinger, som efter deres mening, bliver de nye medlemmer af Europa-Parlamentets første/vigtigste udfordringer efter valget. 

DFS: Anerkendelse og selvorganisering

Blandt interesseorganisationerne er DFS, som skriver:
”Når man er færdig med skolen eller sin uddannelse, kan man mere end det, man har lært på skolebænken. Nogle kan måske spille musik, andre kan tale tyrkisk, nogle kan ride, andre kan holde styr på et foreningsregnskab eller ved hvordan man syr en kjole. Vi lærer overalt og hele livet. Herhjemme i Danmark eller når vi rejser, bor, studerer eller arbejder i udlandet.

Noget af det vi kan er lært i det formelle uddannelsessystem, hvor der gives et eksamensbevis. Andet er lært andre steder, hvor der ikke gør. F.eks. på en højskole, i en aftenskole eller i en forening. Det vi lærer kan bruges i vores daglige liv og deltagelse i samfundet, i en videre uddannelse eller i vores arbejde. Uanset om det foregår i Danmark eller i et andet land. Men det er svært at dokumentere det, der ikke er lært i en formel uddannelse.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) arbejder for, at alt det vi lærer, skal anerkendes. Vi arbejder også for muligheden for at lære på vores egen måde. At borgere selv kan organisere skoler og kurser, f.eks. i form af højskoler, efterskoler og aftenskoler. Men også at man i foreninger kan lære ved at fordybe sig i f.eks. lokalhistorie, sætte et teaterstykke op eller etablere et band.

Det er vigtigt at kompetencer anerkendes på tværs af grænser, så det er lettere at rejse, bo, studere og arbejde i andre lande i Europa. Det er også vigtigt, at det i alle europæiske lande er muligt at organisere sig på sin egen måde, hvis man vil blive klogere eller dygtigere. Begge dele kan EU hjælpe til med."