Digital amatørkultur

16. juli 2013

Terapi af unge flygtninge, musik som afstresning og teater som lokal sammenhængskraft og brobygning mellem unge og ældre. Det er også amatørkultur – sådan som den bliver præsenteret i en ny ”bog”, der slet ikke er en bog.

AmatørKultur 300
Illustration fra AmatørKultur

Amatørkultur kommer lokalsamfundene til gode både økonomisk, socialt og kunstnerisk er mange og vidt forskellige. Men 115.000 amatører er næsten ikke synlige i den danske kultur- og dannelsesdebat i dag.
En ny digital bog ”AmatørKultur” stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor amatørkulturen fylder så meget i hverdagen hos danskerne – men så lidt i offentlige debatter og støtteordninger. Det sker gennem 14 cases, der på forskellig vis illustrerer, hvordan amatørkulturen bidrager til samfundet. 

Facts og fortolkning
AmatørKultur er en samling cases, facts og refleksioner. Målet med AmatørKultur er via cases at give et billede af de brikker, der i fællesskab danner amatørkulturens forskellige kunstneriske niveauer og derved belyse dens potentiale som rum for talentudvikling, oplevelser, livsindhold, fællesskab, læring - og folkeoplysning.
I forordet forklares bogens form således:
”En case er altid en blanding af facts og fortolkning. Disse cases er ikke nogen undtagelse.
Vi har valgt den fremstillingsform, fordi alle amatørkulturens aktiviteter altid består af de to elementer. Eksempelvis forfatterens manuskript, fortolket af instruktøren, komponistens værk, fortolket af dirigenten, fotografens valg af motiv, men altid omsat til et produkt – en virkelighed.”

 

AmatørKultur er blevet til i et samarbejde mellem DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og muliggjort af tilskud fra DFS – Dansk Folkeoplysning Samråd og Kulturministeriets Folkeoplysningspulje 2012.

AKKS og DATS har tilsammen ca. 115.000 aktivitetsmedlemmer og står for 25.000 arrangementer om året på tværs af generationer over det ganske land! Alene pga. af antallet er det derfor en umulighed at beskrive dem alle sammen. 

DATS er medlem af DFS, og AKKS er partnerorganisation.