Drømmer jeg eller er jeg vågen?

Drømmer jeg eller er jeg vågen?

20. juni 2013

De fleste af højskolernes ønsker til en ny højskolelov ser ud til at blive opfyldt. Det fremgik af kulturminister Marianne Jelveds tale på højskoleforeningens årsmøde. Samtidig kan højskolerne sole sig i en ny brandundersøgelse

Helga Kolby Kristiansen 160
Formanden for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, Helga Kolby Kristiansen.

Det var en meget populær kulturminister, der med en løfterig tale indledte højskolernes årsmøde på Askov 6. – 7. juni 2013. Højskolernes bønner er blevet hørt i Kulturministeriet, og revisionen af Højskoleloven forventes i efteråret at imødekomme mange af de ønsker skoleformen har for dels at dæmme op for nedgangen i antallet af skoler, dels sikre nye udviklingsmuligheder.
Der lempes på kravene, bl.a. fra ”Tvindloven”, så det bliver muligt at etablere nye højskoler i lejede lokaler; det bliver muligt at eje bygninger i fællesskab med andre institutioner, og det bliver legalt at have administrative fællesskaber med andre.

Lokale kraftcentre
På indholdssiden udstedte Jelved også en tillidserklæring: kravene til undervisning af bred, almen karakter (UBAK) lempes, og højskolerne tiltænkes en ny eller mere markant rolle lokalt. Højskolerne må bruge deres midler til at udvikle aktiviteter til lokalsamfundets beboere.
Som lokale kulturelle kraftcentre, alene eller i samarbejde med den øvrige lokale folkeoplysning og foreningslivet. Der er allerede gode eksempler på højskoler, der er gået ud i nærsamfundet og har skaffet sig en platform. Her blev Vestjyllands højskole nævnt i et senere indlæg som et godt eksempel med faste arrangementer året rundt for de lokale.
Der er dog ønsker, der endnu ikke er blevet mødt: Bl.a. er genopretningspakkensanslag mod økonomien i de korte kurser ikke blevet rullet tilbage, og skolerne har kunnet mærke en markant nedgang.

Højskolernes omdømme
I formanden Helga Kolby Kristiansens beretning blev forsamlingen præsenteret for nogle meget opløftende resultater af en undersøgelse af højskolernes omdømme: Højskolerne er som brand i den bedste liga af danske virksomheder.
Højskolerne er kendt på præcis det de gerne vil stå for: fællesskab, høj kvalitet, høj faglighed. Og endelig har højskolerne befolkningens opbakning.
Som en rød tråd gennem årsmødet var den store lyst og evne til at synge igennem et bredt udvalg af sange fra Højskolesangbogen. Det var et populært valg, da det blev afsløret hvem der blev årets modtager af Den Folkelige Sangs Pris: Peter A.G.

 

 

 

 

 

Agnethe Nordentoft deltog i Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, FFD’s årsmøde som gæst fra DFS.

DFS linkDen nye højskolelov