Er politikerne med på en lytter?

6. juni 2013

Folkemødets Dialogpris er et nyt initiativ fra DFS og Folkemødesekretariatet. Den nye pris går til den politiker, der er bedst til at lytte til og debattere med borgerne. Alle Folkemødets deltagere kan få indflydelse på, hvem der skal have prisen.

Statuette 1 160

Politikerne tager til Folkemøde og taler til folket. Men kan de også lytte når borgerne kommer med spørgsmål, synspunkter og modspil? Hvem formår at gå i ægte dialog, sådan som Folkemødets mission lægger op til?
Alle type politikere kan modtage prisen: ministre, folketingsmedlemmer, medlemmer af regionsråd, medlemmer af kommunalbestyrelser og medlemmer af EU-parlamentet.

Alle kan nominere
Alle Folkemøde-deltagere kan indlevere en begrundet nominering på en af disse tre måder:

  • Skriv dit bud på en seddel og læg den i de røde kasser med teksten ”Folkemødets Dialogpris”, som bliver stillet op i festivalområdet.
  •  Send din sms-nominering til 1919. Skriv koden DIP efterfulgt af et mellemrum og derefter din tekst. (Det koster alm. trafiktakst. Ved deltagelse fraskriver du dig 14 dages fortrydelsesret.)
  • Post dit bud på Facebook-siden ’Dialogpris’

Sidste frist er søndag den 16. juni kl. 9.00.
Desuden vil et antal Dialog-detektiver med letgenkendelige kasketter gennemtrawle Folkemødet, observere politikerne og nedfælde begrundede nomineringer.
Dialog-detektiverne vil bl.a. være elever fra højskoler, produktionsskoler og efterskoler.

Juryen
Juryen består af

  • Borgmester i Bornholms regionskommune, Winni Grosbøll,
  • Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Per Paludan Hansen
  • En erfaren journalist, der dækker Folkemødet
  • En menig Folkemøde-deltager (Alle, der indsender en nominering, har mulighed for at  komme i juryen. Man skal blot tilføje ’jurymedlem’ og mobilnummer til sin nominering.)

Prisen
Ud over æren modtager den vindende politiker en statuette skabt af den bornholmske kunstner Paul Ranslet samt et weekendophold på Stammershalle Badehotel, som hotellet har stillet til rådighed for Dialogprisen.
Prisen uddeles på Speakers’ Corner søndag kl. 13.30, umiddelbart inden den officielle afslutning