Et kærlighedsforhold til Norden

Et kærlighedsforhold til Norden

22. maj 2013

”Det danske forhold til Europa er i mange henseender et fornuftsægteskab – men forholdet til Norden er et kærlighedsforhold.” Sådan sagde folketingsmedlem Karen Ellemann, da hun blev valgt som formand for Foreningen Norden.

Karen Ellemann 200
"Foreningen Norden skal gøre det nordiske mere sexet," sagde den nyvalgte formand, Karen Ellemann.

Karen Ellemann blev valgt uden modkandidater på Foreningen Nordens repræsentantskabsmøde den 4. maj. I sin tiltrædelsestale lagde hun bl.a. vægt på sin egen opvækst med nordiske oplevelser – blåbærjagt i Sverige, vandreture i norske fjelde, og besøg i fødebyens nordiske venskabsbyer - som afgørende for sin identitet som Nordist i dag.
Karen Ellemann er medlem af Folketinget (V), tidligere indenrigs- og socialminister, miljøminister og minister for nordisk samarbejde, og hun sidder i dag bl.a. i Nordisk Råds uddannelses- og kulturudvalg.

Nordisk merværdi
Om ambitionerne for sit arbejde i formandsstolensagde hun bl.a., at målet for foreningen må være at gøre det nordiske mere sexet og at skabe nordisk merværdi, bl.a. ved at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde – bl.a. med henblik på at finde gode måder at løse vedfærdssamfundets opgaver på.
Internt i Foreningen gav Karen Ellemann udtryk for en ambition om at gøre foreningens indsatser mere synlige og målbare.
Det første, som den nyslåede formand begiver sig ud i, er en besøgsrunde til en række af foreningens lokalafdelinger.

 

 

Helle H. Bjerregård deltog i repræsentantskabsmødet som gæst fra DFS.