Fem dialogmøder om frivilligcharteret

Dialogmøder om frivilligcharteret

30. september 2013

Bliv inspireret til det lokale arbejde med det nye frivillighedscharter. DFS opfordrer folkeoplysere til at deltage i et af de fem regionale møder.

Frivillighedscharter 160

Formålet med møderne er at starte dialogen mellem det offentlige og den frivillige verden om, hvordan visionerne i frivillighedscharteret kan konkretiseres og udmøntes lokalt. På møderne kan man bl.a. udveksle i erfaringer med, hvilke redskaber der kan understøtte et godt og dynamisk samarbejde.
Efter en grundig proces, som involverede flere ministerier og foreningsverdenen, blev det nye frivillighedscharter offentliggjort den 1. juli i år. Nu skal det danne grundlag for at udbygge og styrke samarbejdet i kommunerne.
Dansk Ungdoms Fællesråd og Frivilligrådets sekretariat afvikler i samarbejde med de fem værtskommuner møderne, der henvender sig til foreninger, organisationer, embedsværk, kommunalbestyrelser og regionsråd.

Advarsel til folkeoplyserne
Udviklingskonsulent Helle H. Bjerregård, DFS, opfordrer de lokale folkeoplysende skoler og foreninger til at deltage i møderne.
"Jeg vil godt komme med en advarsel: Forståelsen for at frivilligt arbejde også finder sted udenfor det sociale område – og er af lige så stor betydning – er ofte lidt begrænset hos kommunale embedsmænd og politikere, i en tid, hvor velfærdstaxameteret tikker.
Derfor er det vigtigt, at I holder jer ajour med kommunens initiativer på frivillighedsområdet og sørger for at gøre opmærksom på jeres eksistens ved enhver given lejlighed.
Frivillighedscharteret er en anerkendelse af din skoles eller forenings arbejde, som du nu får mulighed for at udnytte. Sørg med andre ord for at være med, når der diskuteres frivillighed og vilkår herfor i din kommune. Det handler både om midler og om værdier."

Program
Alle møder starter kl. 17 og slutter kl. 21.
• Velkomst ved borgmesteren fra værtskommunen. Arrangørerne præsenterer kort det nye frivillighedscharter.
• ”Hvad skal vi med samarbejde?” Oplæg ved Hans Stavnsager og Dorte Nørregaard Gotthardsen.
• Workshop, del 1: Med afsæt i frivillighedscharteret og samarbejdscases udveksles erfaringer med samarbejde mellem det offentlige og den frivillige verden.
• Let aftensmad og tværgående vidensdeling.
• Workshop, del 2: Opsamling på første vidensdeling. Hvordan kan samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige udvikles og konkretiseres?
• Opsamling i plenum.

De fem møder

Hovedstaden: Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum, onsdag d. 23. okt. 2013.
Syddanmark: Odense Rådhussal, Flakhaven 2, 5000 Odense C, torsdag d. 24. okt. 2013.
Sjælland: Haslev Seminarium, Søndergade 12, 4690 Haslev, mandag d. 28. okt. 2013.
Nordjylland: Thisted, Hotel Hanstholm, Chr. Hansensvej 2, 7730 Hanstholm, tirsdag d. 29. okt. 2013.
Midtjylland: Viborg Lounge, Tingvej 7, 8000 Viborg, torsdag d. 31. okt. 2013.

DFS linkTilmelding

Tilmeldinsfrist:
- For dialogmøderne i Region Hovedstaden og Region Syddanmark: torsdag den 10. oktober.
- For dialogmøderne i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland: torsdag den 17. oktober 2013.

DFS linkFrivillighedscharteret

DFS linkMere om frivillighed og folkeoplysning

Relaterede nyheder