Fleksuddannelsen udsat endnu engang

Fleksuddannelsen udsat endnu engang

11. februar 2013

Den nye ungdomsuddannelse var med i regeringsgrundlaget i 2011, men vil nu tidligst blive indført i efteråret 2014. Allerede i juni sidste år protesterede fem repræsentanter for uddannelsesverden over tempoet og spurgte ”Hvad dælen nøler I efter?”

Christine Antorini
Christine Antorini udskyder fleksuddannelsen et halvt år og skriver: ”Fleksuddannelsen skal sikre, at unge, der har motivationen men ikke har forudsætningerne for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, kan få en uddannelse.”

Allerede før valget i 2011 udarbejdede de daværende oppositionspartier, Socialdemokraterne, SF, Radikale og Enhedslisten, et fælles forslag til fleksuddannelse for de unge, som ikke er parate til en af de traditionelle ungdomsuddannelser.
I lovkataloget for folketingsåret 2012/13 lovede regeringen at fremsætte forslaget i februar 2013.
Fredag den 8. februar udsendte Ministeriet for Børn- og Undervisning en meddelelse om, at loven først vil blive behandlet i efteråret 2013, og at de første elever forventes at kunne begynde på uddannelsen fra efteråret 2014. 

Koordination med andre initiativer
I meddelelsen begrunder man udsættelsen med, at forslaget skal "kobles tættere sammen med blandt andet resultatet af Erhvervsuddannelsesudvalgets arbejde".
"Oprindeligt var det hensigten, at Folketinget i dette forår skulle behandle et lovforslag om en fleksuddannelse til unge, der ikke har forudsætningen for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Lovbehandlingen er nu flyttet til efteråret, fordi regeringen ønsker at sikre en tæt koordination til de andre initiativer, der er på vej," står der i meddelelsen. 

Hurtigt!
Allerede i juni 2012 var fem repræsentanter for uddannelsesverden ved at være utålmodige. I et debatindlæg skrev de fem bl.a.:
"Men det er nu, med den store ungdomsarbejdsløshed, at vi risikerer at tabe uhyggeligt mange unge på gulvet med store konsekvenser for både for den enkelte og samfundsøkonomien. Det burde kunne lade sig gøre at etablere uddannelsen hurtigt."
Indlægget var skrevet af Niels Glahn, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet, Hans Jørgen Hansen, formand, Lederforeningen for VUC, Søren Myrup Pedersen, formand, Ungdomsskoleforeningen og Randi Jensen, sekretariatsleder, Daghøjskoleforeningen. 

Kun for de motiverede
I meddelelsen bekræfter børne- og undervisningsminister Christine Antorini et af de forlydender, der er sluppet ud fra lovarbejdet. Hun siger: "Fleksuddannelsen skal sikre, at unge, der har motivationen men ikke har forudsætningerne for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, kan få en uddannelse."
I november bakkede Helene Valgreen, formand for Danmarks Vejlederforening, og Trine Bendix sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd, op om udtalelser fra Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening. DA og DI havde umiddelbart inden argumenteret for, at fleksuddannelsen skal henvende sig til "en stor og sammensat gruppe" på op til 20 procen af en årgang.
I et indlæg på altinget.dk skrev Helene Valgren og Trine Bendix:
"På de unges vegne har vi - som vejledere og som folkeoplysere - glædet os til en fleksuddannelse, der kan ramme den meget brede og komplekse målgruppe, som vi erfaringsmæssigt ved udgør virkeligheden. Vi vil på det kraftigste advare regeringen mod at falde i fælden og kun åbne det nye tilbud for de virkeligt svage."