Folkeoplysning på plejehjem?

23. april 2013

12 millioner kroner er afsat de næste fire år til at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere på plejehjem og i plejeboliger. Blandt andet frivillige organisationer kan søge.

Med satspuljeaftalen for 2013 blev det besluttet at afsætte 12 mio. kr. over 4 år til en ansøgningspulje, som skal understøtte det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger, herunder mennesker med demens. Puljen kan nu ansøges.
Det er Social og Integrationsministeriet, der administrerer puljen.

Livsglæde
Ministeriet skriver videre:
”Puljen giver tilskud til konkrete projekter under følgende temaer:
- Ud i naturen
- Aktiviteter, der skaber indhold og livsglæde
- Øget livskvalitet for demente
 - Formidling af gode erfaringer med brug af frivillige på plejehjem.” 

Af ministeriets hjemmeside fremgår det, at puljen kan søges af kommuner, plejecentre og frivillige organisationer. Mon ikke også en aftenskole med den helt rigtige ide kan gøre sig fortjent til et tilskud fra puljen.

Ansøgningsfrist: 13. maj 2013.

 

 

Spørgsmål om puljen kan rettes til:
Fuldmægtig Mette de Bang
Tlf.: 41 85 13 46
E-mail: mdb@sm.dk