For eliten eller kolonihavefolket

For eliten eller kolonihavefolket

21. maj 2013

Er det for eliten eller for kolonihavefolket, at folkeoplysningen vil skabe sammenhængskraft. Det var et af diskussionsemnerne, da Daghøjskoleforeningen benyttede sin generalforsamling til at diskutere Kredsens otte visioner for folkeoplysningen.

Der var stor debat- og talelyst, da de 19 deltagere i Daghøjskoleforeningens årlige generalforsamling diskuterede Kredsens otte visioner for folkeoplysningen. Arrangementet fandt sted i Folkeoplysningens Hus i Århus den 30. april.

Visionsdebat
Som supplement til den traditionelle generalforsamlings-dagsorden havde foreningen valgt at diskutere bogen ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber". Bogen er skrevet af den tænketank, Kredsen, som DFS tog initiativ til, og som Marianne Jelved var formand for frem til sin udnævnelse til kulturminister. Den udkom i april og indeholdt bl.a. otte visioner om folkeoplysningen.
Diskussionerne foregik på baggrund af et oplæg fra undertegnede, der deltog i Kredsens arbejde som sekretær. 

Modhager
Især den fjerde af de otte visioner vakte debat: ”Folkeoplysningen skal udfordre den sammenhængskraft, der ekskluderer minoriteter, og som fastlåser samfundet i ensliggørelse, og styrke den sammenhængskraft, der er baseret på aktive, uenige og diskuterende medborgere.”
På den ene side mente nogen, at det er en vision, som er fyldt med ”modhager”: sammenhængskraft baseret på uenighed!
På den anden side sagde en anden, at både denne vision og bogen generelt er præget af, at være skrevet af eliten til eliten, og ikke til ”kolonihavefolket”.

Trine Bendix Knudsen deltog i generalforsamlingen som gæst fra DFS