Har folkeoplysningen et støvet image?

11. juli 2013

Det synes borgerne ikke. Det store flertal af borgerne kender folkeoplysningen, og kun få finder den ”gammeldags”. Folkeoplysning er demokrati, aktivt medborgerskab og samfundsdebat.

Daghøjskole Vera_160

Myten om folkeoplysningens støvede image i befolkningen dementeres i en ny meningsmåling. Næsten 4 ud af 5 borgere kender begrebet ”folkeoplysning”. Kun 12 procent af dem forbinder noget ”gammeldags” med folkeoplysningen i dag.
Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt, om de kender begrebet folkeoplysning. 78 procent svarede ja, og kun 15 procent svarede nej,

Demokrati og samfund
Deltagerne blev også bedt om at vælge fem ud af 15 mulige udsagn, som de forbinder med folkeoplysningen i dag. Blandt resultaterne er:
- 12 procent svarede ”gammeldags”
- 55 procent svarede ”demokrati og aktivt medborgerskab”
- 54 procent svarede ”debat om vigtige emner i samfundet”

Anerkendelse
”Vi er glade for, at borgerne kender os, og at de er enige med os i, at folkeoplysningen spiller en vigtig rolle for demokratiet og det aktive medborgerskab. Det er en pointe, som netop blev skrevet ind i den seneste revision af folkeoplysningsloven, ” siger Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd.
”Både med den nye lov og med de markante udtalelser fra Marianne Jelved, da hun blev kulturminister, fik vi en tydelig anerkendelse fra landspolitikerne. Med undersøgelsen har vi også borgernes anerkendelse.
Nu mangler vi bare, at denne forståelse breder sig til kommunalpolitikerne, som år for år skærer yderligere i støtten til os,” tilføjer Per Paludan Hansen.

DFS linkCoop Analyses rapport om undersøgelsen

DFS linkNotat om den kommunale støtte til folkeoplysningen

 

Meningsmålingen er gennemført af Coop Analyse for Dansk Folkeoplysnings Samråd. 1023 danskere deltog i undersøgelsen i uge 26. De udgør en repræsentativ del af den danske befolkningmellem 15 og 74 år.
Spørgsmål vedrørende analyse og fortolkning kan rettes til Erhard Nielsen (30 91 92 59)