Hjerne, hjerte, hånd og fod

Hjerne, hjerte, hånd og fod

3. juni 2013

”Jagten på folkeoplysningens guld” var temaet, da oplysningsforbundet NETOP holdt landsmøde – og det blev netop fundet ved at deltagerne delte erfaringer, viden og ideer i workshops og mere uformelt.

Marlene Borst Hansen 160
"Foreningerne kan være et fremragende redskab til at fremme samfundssind, styrke identiteten og engagementet i vores fælles fremtid,” sagde Marlene Borst Hansen nyvalgt formand for NETOP.

På det meget velbesøgte landsmøde den 4. – 5. maj i Svendborg viste de mange aktive skole- og husflidsfolk at de er parate til at tage egen ”medicin”. Programmet indeholdt nemlig det, der karakteriserer aftenskolen, når den er bedst:
Der var noget for hjernen i Ann E. Knudsens sprudlende oplæg om ”Hjerne og kommunikation”.  Fysikken blev udfordret under festaftenens lancier under Thomas Evers Poulsens kyndige vejledning. Og der var gode muligheder for at mødes på kryds og tværs i workshops, kaffepauser og under de delikate måltider.
Landsmødets tema var: Jagten på folkeoplysningens guld – og det blev netop fundet ved at deltagerne delte erfaringer, viden og ideer i workshops og mere uformelt.  

Så sød musik opstår
På det formelle landsmøde takkede Bente Dahl af som landsformand og overlod pladsen til Marlene Borst Hansen.
I sin beretning lod den afgående formand forstå at hun finder samarbejde på tværs i folkeoplysningen helt vital for at styrke mulighederne og gennemslagskraften.
Hun opfordrede til øget samarbejde og var ­– for egen regning – ikke fremmed for helt at droppe det partipolitiske tilhørsforhold.  ”Det der skal bære folkeoplysningen er viden og nysgerrighed. Der er behov for mødesteder, både virtuelle og fysiske, for med Jens August Schades ord at virkeliggøre at sød musik opstår,” sagde den afgående formand.

Det allerlatterligste
Marlene Borst Hansen sagde i sin takketale, at hun også ser folkeoplysningens opgave i lyset af globalisering og nye medier og i det faktum at vi i dag ikke kan tage de demokratiske spilleregler og tilhørsforhold til fællesskabet for givet.
”Alt for mange synes ikke de har lod og del i den demokratiske proces – her kan foreningerne være et fremragende redskab til at fremme samfundssind, styrke identiteten og engagementet i vores fælles fremtid” sagde formanden.
Hun glædede sig til at gøre fælles sag med folkeoplysningen og manede til på 200-årsdagen at huske Kierkegaards ord: ”Det allerlatterligste er at have travlt”, derfor giver det god mening at fordybe sig, for eksempel i husflid eller andre meningsskabende aktiviteter. 

Agnethe Nordentoft deltog i NETOP's landsmøde som gæst fra DFS.