Højskoler får frafaldne tilbage i uddannelse

Højskoler får frafaldne tilbage i uddannelse

5. september 2013

Mange unge falder fra erhvervsuddannelserne. En lille del af dem tager på højskole, og det øger chancen betydeligt for, at de kommer tilbage i uddannelse. Det viser en ny effekt-undersøgelse.

Niels Glahn
Selv om et højskoleophold beviseligt bidrager markant til, at flere unge gennemfører, er barriererne for store til, at det kan komme de unge til gode," siger Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening.

56,5 procent af de 15-19-årige, der i 2007 startede på en erhvervsuddannelse, var droppet ud i 2012. En ny undersøgelse viser, at et højskoleophold kan være vejen tilbage i uddannelse for disse unge. Lange Analyser har udarbejdet undersøgelsen for Folkehøjskolernes Forening i august 2013 med støtte fra Kulturministeriet. 

Uddannelses-fremmede
Blandt de markante resultater er:
• Samlet set vurderes det, at der er 17 % større chance for komme i gang med en uddannelse igen, hvis et afbrud følges op med et højskoleophold.
• For unge, der afbryder en erhvervsfaglig uddannelse, skønnes det, at et højskoleophold øger chancen for at vende tilbage til uddannelse med mellem 25 og 30 %.
Undersøgelsen viser også, at denne effekt er særlig højt, hvis de unge frafaldne kommer fra Især ikke-uddannelsesvante hjem. Til gengæld er det kun en promille af denne gruppe unge, der kommer på højskole.

Kommune-boykot
I forbindelse med undersøgelsen påpeger højskoleforeningen, at kommunerne ikke prioriterer højskoleophold.
Forklaringen er, at kommunerne i selv skal afholde den fulde udgift for den unges ophold. For dem er det altså billigere at lade de unge komme i tilbud, der er finansieret af staten helt eller delvist, selv om der er mindre chance for, at de unge gennemfører.
"Erhvervsuddannelserne døjer med ekstremt højt frafald. Selv om et højskoleophold beviseligt bidrager markant til, at flere unge gennemfører, er barriererne for store til, at det kan komme de unge til gode," siger Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening.

DFS linkMere om effekt-undersøgelsen

 

…og så er de troværdige

Det er ikke altidm at gode resultater giver godt omdømme, men for højskolerne ser det ud, som om der en sammenhæng.
Højskoleforeningen har også fået udarbejdet en undersøgelse, der sammenligner højskolernes omdømme med henholdsvis de største erhvervsvirksomheder og de største offentlige institutioner. I undersøgelsen er der spurgt ind til fire faktorer: agtelse, beundring, tillid og overordnet fornemmelse.
Sammenlignet med de private virksomheder kommer højskolerne ind på en tredje plads efter LEGO og Novo.
Sammenlignet med offentlige institutioner tager højskolerne fjerde pladsen, overgået af Højesteret, Forbrugerombudsmanden og Folketingets Ombudsmand. 

DFS linkLæs mere om denne undersøgelse i Højskolebladet.