Hvordan kan flere være med til at skabe velfærd?

3. januar 2013

DFS deltager i Projekt Ressourcedanmark. ”Vi skal se – og vise - folkeoplysningen som en ressource i samfundet,” siger sekretariatsleder Trine Bendix, der repræsenterer DFS i Mandag Morgen projektet.

Trine Bendix Knudsen
"DFS vil bringe de organiserede ressourcer hos borgerne, der findes i form af foreninger, selvejende institutioner mv., i spil," siger DFS' sekretariatsleder Trine Bendix.

Siden september 2012 har en række kommuner og organisationer arbejdet med Projekt Ressourcedanmark. Initiativet kommer fra mediehuset Mandag Morgen, der også fungerer som sekretariat.

Projektet har det ambitiøse formål at diskutere og sætte konkrete billeder på, hvordan ny velfærd kan se ud. I projektbeskrivelsen står der:
"Velfærdsdanmark har flere ressourcer, end man kunne forledes til at tro, når man hører nyheder. Ressourcerne findes overalt, og de kan være med til at skabe endnu bedre velfærd. Det gælder frivillige organisationer, velfærdsmedarbejdere, private og socialøkonomiske virksomheder og mange flere. Og det gælder ikke mindst aktive borgere, der gør mere for sig selv og andre."

Ud over 15 kommuner deltager organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Ældre Sagen, Danske Pensionister og Social Business House. 

Et nyt mindset
Om første fase i projektet skrevMandag Morgen: "Det kræver et nyt mindset, hvis vi skal identificere og forløse ressourcerne i velfærdssamfundet."
For DFS er et af formålene også at ændre folkeoplysningens mindset:
"Vi skal i højere grad se folkeoplysningen som en ressource i samfundet, dvs. noget, der ikke kun har en værdi i sig selv, men som også har en værdi i forhold til noget andet. Det kan være i forhold til en bæredygtighedsdagsorden, en beskæftigelsesdagsorden eller en integrationsdagsorden.
Det vil ændre vores argumentation for midler til folkeoplysningen, hvis vi fremstiller os selv som en ressource frem for et tilskudsområde," siger Trine Bendix. 

Andet end gratis arbejdskraft
Men DFS deltager også for at påvirke det samlede projekt.
"Kommunerne er stærkt repræsenteret i projektet og har også været det i de forudgående MM-projekter. Deres dagsorden er typisk at finde frivillig - læs: gratis - arbejdskraft til at løfte opgaver, de ikke længere har råd til.
Det betyder, at dagsordenen risikerer at handle om, hvordan den enkelte borger kan hjælpe kommunen," fortæller Trine Bendix.
"Vi vil godt vende det lidt på hovedet," tilføjer hun og peger på tre pointer, som DFS har bragt ind i projektet:

  • DFS vil bringe de organiserede ressourcer hos borgerne, der findes i  form af foreninger, selvejende institutioner mv., i spil.
  • DFS vil se på, hvordan den civile sektor, den offentlige sektor og den private sektor i højere grad skal løfte samfundsopgaver i ligeværdige samarbejder.
  • DFS vil fokusere på, hvordan kommunerne kan trække sig lidt tilbage og i højere grad understøtte løsninger, der skabes i civilsamfundet. 

Projektarbejdet er nu inde i sin afsluttende fase. Resultatet præsenteres på et lanceringsmøde den 1. marts.