Indstil en kollega til Vejlederprisen 2013

Indstil en kollega til Vejlederprisen 2013

12. marts 2013

Har du en inspirerende, initiativrig og visionær kollega eller samarbejdspartner, som gør en særlig indsats for vejledningen? Så kan du indstille ham eller hende til Schultz' Vejlederpris 2013.

Anette Jochumsen 160
Anette Jochumsen fra Studievalg Østjylland vandt Vejlederprisen 2011

Vejlederprisen er blevet uddelt hvert andet år siden 1993 og uddeles næste gang den 5. september 2013 i forbindelse med Danmarks Vejlederforenings årsmøde. 

Kriterier
Prisen er på kr. 25.000 og gives som anerkendelse til en vejleder, en gruppe af vejledere eller en forsker, som har udmærket sig særligt ved at opfylde et eller flere af følgende kriterier:
• at tage nye, perspektivrige initiativer til løsning af praktiske vejledningsopgaver til gavn for de vejledte
• at yde en særlig indsats inden for vejledningsforskning eller ved udvikling af nye vejledningsmetoder eller -teorier
• at udvikle nye metoder eller gå nye veje inden for uddannelse af vejledere
• at tage bemærkelsesværdige initiativer til netværk og samarbejde til gavn for de vejledte.

Hvis du vil indstille en kollega, skal du udfylde og indsende en blanket med udførlig motivering og gerne konkrete eksempler og  bilag.
Vejlederprisens bestyrelse udpeger modtageren blandt de nominerede. Den består i år af:
• Helene Valgreen, formand for Danmarks Vejlederforening
• Nanna Westerby, formand for Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning
• John Wilhelmsen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter
• Chefkonsulent Birgit Heie, Schultz,  formand for Vejlederprisens bestyrelse.

 

Nomineringen skal indsendes senest 3. juni 2013 kl. 12.00.
Alle motiverede nomineringer offentliggøres på www.schultz.dk efter fristens udløb.

DFS linkMere om Vejlederprisen og nomineringsblanket

DFS linkMere om vinderen af Vejlederprisen 2011

Relaterede nyheder