Inspirationsdag for frivillige og folkeoplysere

9. januar 2014

Frivillighed kan ikke tælles i kroner og ører. Det er afsættet for den inspirationsdag, som Aarhus Universitet indbyder til i samarbejde med bl.a. DFS. Dagens overskrift er ”De frivillige foreningers og den folkelige oplysnings betydning for demokratiet og den sociale tillid".

Robert Putnam
Professor Robert Putnam, Harvard University, er hovedtaler.

”Danmarks mange frivillige foreninger for børn, unge og voksne er en hjørnesten i det danske demokrati og en vigtig kilde til social sammenhængskraft. ” Sådan skriver inspirationsdagens leder, Michael Böss, Aarhus Universitet, i invitationen.
Han forklarer, at universitet ønsker at styrke den offentlige bevidsthed om foreningernes store betydning for samfundet. Derfor har man indgået et samarbejde med bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) om arrangementet.

Programmet
Hovednavnet på seminaret er den amerikanske samfundsforsker Robert Putnam, som vil tale om ”Foreninger, demokrati og social mobilitet”.  Hans mest berømte og kontroversiel) værk er ogen Bowling Alone, der  argumenterer for, at USA har undergået et hidtil uset kollaps i social kapital siden 1960'erne.
Øvrige programpunkter vil være:

  • Demokratiets rugekasser
  • Foreningernes betydning for demokratiet
  • Foreninger, folkelig oplysning og fremtidens fællesskaber
  • Er der forskel på foreninger og frivillige
  • Foreningernes rolle for integration
  • Foreningerne og skolereformen
  • Foreningernes betydning for landdistrikterne
  • Foreningerne som social lim
  • Frivilligt medborgerskab eller tvungen frivillighed

Kendskab og tillid
”Det karakteristiske ved frivillige foreninger for børn, unge og voksne som f.eks. spejderkorps, fodboldklubber og oplysningsforbund er, at man her møder mennesker fra mange forskellige sociale miljøer. Disse netværk på tværs af sociale skel afføder et kendskab og en tillid til andre mennesker, som er afgørende for solidariteten i samfundet.
Derudover lærer de unge mennesker i foreningerne at tage ansvar. De lærer at blive aktive medborgere i et demokratisk samfund. Frivillighed, folkelig oplysning og demokrati hører således sammen. De frivillige foreninger er så at sige samfundets lim og rugekasser for demokratiet ,” siger Michael Böss.

I forbindelse med arrangementet udgives der en bog med debatindlæg og ny forskning om de frivillige foreningers betydning for samfundet. Udviklingskonsulent Agnethe Nordentoft, DFS, er en af bidragyderne til bogen. Hun deltager også i en af inspirationsdagens paneldebatter.

Tid: Torsdag den 22. maj kl. 10.00-17.00

Sted: Per Kirkeby Auditoriet i Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Pris inkl. forplejning: kr. 600,-