Internationale erfaringer med frivilligheds chartre

Internationale erfaringer med frivilligheds chartre

8. april 2013

I Storbritannien og Sverige har man også frivilligheds chartre. På en konference i april vil erfaringerne med samarbejde mellem frivillige og det offentlige blive præsenteret.

cifri 160

Konference arrangeres i samarbejde mellem Frivilligrådet og Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed (Cifri). Med konferencen vil arrangørerne bidrage til det igangværende arbejde med at revitalisere det danske frivilligheds charter. 

Hovedpunkter i programmet er:

  • Introduktion til Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/ Foreningsdanmark og det offentlige. Oplæg ved Pernille Skafte, Social- og Integrationsministeriet.
  • Compacts i konkurrencestaten. Oplæg ved Lars Skov Henriksen
  • En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar. Oplæg ved Håkan Johansson, Lunds Universitet
  • The English Compact - national level and local implementation. Oplæg ved Tom Elkins, Manager, Compact Voice, UK

Seminarets første halvdel vil foregå på dansk/svensk og anden halvdel vil foregå på engelsk.

 

 

Tid: 23. april 2013, kl. 12.30-16.30

Sted: Aalborg Universitet - Campus København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Auditorium B1/1.008 (ved receptionen).

Det er gratis at deltage i seminaret

Tilmelding: Ønsker du at deltage så send en mail til Frivilligrådet, e-mail: info@frivilligraadet.dk senest fredag den 19. april 2013. Du kan også tilmelde dig via Frivilligrådets tilmeldingssystem. 

DFS linkNetværk for forskning i civilsamfund og frivillighed (Cifri) 

DFS linkFrivilligrådet

DFS linkMere om revitaliseringen af det danske frivilligheds charter