Ledige pladser til møde med Knud Illeris

13. marts 2013

Det er stadig mulligt at tilmelde sig mødet med Knud Illeris om transformativ læring - læring, der ændrer den lærendes identitet. På mødet forklarer han begrebet og ser på de realpolitiske muligheder for at virkeliggøre det.

Knud Illeris 160
Professor emeritus Knud Illeris

DFS inviterer ansatte og politikere DFS' medlemskreds til DFS Læring om aktuel forskning. Mandag den 18. marts afholder DFS et Gå-hjem-møde med professor emeritus Knud Illeris om folkeoplysningen og transformativ læring.

Transformativ læring og identitet
I sin nyeste bog, "Transformativ læring og identitet" (Samfundslitteratur 2013), sammenfatter Illeris nogle af de mest vidtgående perspektiver i sin store forskningsindsats vedrørende læring og stiller skarpt på de begreber, der har præget vores forståelse af læring og kompetenceudvikling i de sidste årtier.
Illeris udreder det komplekse samspil, der gør sig gældende, når vi lærer noget der rækker ud over almindelig skolelæring, og han opstiller en definition på en sådan læreproces, nemlig transformativ læring, "der omfatter al læring, der indebærer ændringer i den lærendes identitet".
Målet er at der skal "ske noget" med den enkelte gennem læringen. Det ligger jo i den grad i tråd med den opfattelse, der gennemsyrer tilgangen til de unge og voksne deltagere i de folkeoplysende skoleformer, og bogen refererer direkte at det tidligste eksempel på transformativ læring lå i Grundtvigs fokus på dannelse af personligheden og synet på læring som et mellemmenneskeligt anliggende. Illeris' forskning gen-aktualiserer kerneværdierne i vores pædagogiske praksis.

På gå-hjem-mødet vil Illeris fortælle om transformativ læring som begreb og som realpolitisk mulighed.
Der vil være lejlighed til debat, og DFS byder på en forfriskning.

Tid: Mandag den 18. marts 2013 kl. 16.30-18

Sted: DFS, Gammel Kongevej 39E, 2.th., København.

Pris: 150,- kr.

Tilmelding hos fg@dfs.dk senest fredag den 15. marts  kl. 12 med angivelse af navn, e-mail og hvilket arrangement du ønsker at deltage i.