LOF lancerer EU-hjemmeside

LOF lancerer EU-hjemmeside

7. januar 2013

Frem til udgangen af 2014 sætter LOF fokus på Europa 2020 gennem blandt andet en hjemmeside. Målet er at oplyse om bl.a. EU, men også aktivt at inddrage borgerne via både traditionelle og nye mødeformer.

LOF EU 160

Indsatsen vil særligt fokusere på på klima, vedvarende energi, vækst, den internationale finanskrises betydning for velfærden i Danmark samt folkeoplysning og frivillighed i et europæisk perspektiv.
Det sker bl.a. via et samarbejde med LOF's mange lokale aftenskoler samt andre relevante samarbejdspartnere.
I løbet af 2013 vil der rundt om i Danmark blive afholdt en række lokale og regionale debatmøder med et europæisk fokus. LOF søger derfor samarbejdspartnere blandt LOF's lokale afdelinger.