Lokal radio- og tv imod politisk aftale

Lokal radio- og tv imod politisk aftale

6. maj 2013

”Færre sendetilladelser og mindstegrænse for seere vil skade mangfoldigheden,” siger Gitte Thomsen fra SLRTV. Men foreningen er glad for, at tilskud fremover skal gå til programmer, der er produceret fra og til og om/med befolkningen i lokalområdet.

Lokal tv 160

Som opfølgning på medieaftalen for 2012-2014 har partierne indgået en særlig aftale om lokal-tv. Ifølge Kulturministeriet er formålet at give lokal-tv et betydeligt kvalitativt løft. Derudover skal de lokale tv-stationer langt højere grad målrettes lokalsamfundene. Det vil aftalepartierne blandt andet opnå ved at fordele tilskuddene på færre lokal-tv-stationer.
Aftalen indebærer også, at programmerne skal have et vist minimums-publikum for at kunne opnå støtte. 

Penge til promovering
”Vi er glade for, at programmerne fremover skal være produceret fra og til og om/med befolkningen i lokalområdet,” siger Gitte Thomsen fra Sammenslutningen af Lokale Radio og TV-stationer (SLRTV), som er medlem af DFS.
Til gengæld er Gitte Thomsen ikke begejstret for, at antallet af sendetilladelser reduceres: ” Vi frygter at en reduktion i sendetilladelserne vil være til skade for mangfoldigheden i det enkelte område. De argumenterer med, at det vil reducere antallet af tilskudsryttere, men det tror jeg, at kravet om lokalt indhold vil klare,” tilføjer hun.
SLRTV ønsker heller ikke et minimumspublikum for at opnå støtte.
”Hvordan vil den tilskudsgivende myndighed måle det? I stedet anbefaler vi, at der findes midler, som de enkelte sendesamvirker kan bruge til promovering af hele sendefladen, ” siger Gitte Thomsen.