Ny hjemmeside på engelsk om folkeoplysning

Ny hjemmeside på engelsk om folkeoplysning

16. januar 2013

“Welcome to DAEA's website in English!” Sådan står der på forsiden af den nye DFS hjemmeside på engelsk.

In English 280

I mere end fem år har DFS haft en engelsksproget hjemmeside, men den har levet en lidt hensygnende tilværelse med lidt for sjældne opdateringer. I dag har vi åbnet en ny version af "In English" med flere temaer og artikler. 

Indhold
På den nye udgave er der følgende temaer:

  • Adult Learning
  • About DAEA (Danish Adult Education Association = DFS)
  • Prior Learning (Realkompetence)
  • Young Adults (Brobygning)
  • Adult Learners' Week (Læringsdage)
  • Educate Democracy (Oplys Demokratiet)
  • The People's Meeting (Folkemøde Bornholm)

Desuden er der en introduktion til DFS' medlemsorganisationer og omtale af DFS' internationale samarbejdspartnere

Formål
Hjemmesiden tjener tre formål.
For det første er der en stor interesse i udlandet for den særlige dansk-nordiske version af ikke-formel voksenundervisning med den uoversættelige betegnelse "folkeoplysning". Det er ikke tilfældigt, at EU's støtteprogram for ikke-formel voksenundervisning hedder Grundtvig-programmet.
Derfor får DFS og DFS' medlemsorganisationer ofte henvendelser fra udlandet med forespørgsler om, hvad "folkeoplysning" i Danmark er. Her skal hjemmesiden levere en første introduktion og baggrundsmateriale.
For det andet søger mange europæiske skoler og organisationer inden for området samarbejdspartnerne i bl.a. Danmark, ofte netop til Grundtvig-projekter. Med den engelsksprogede hjemmeside håber vi at kunne hjælpe dem videre til de af vores medlemsorganisationer, der passer bedst til projektet.
Endelig er der i Danmark gæster, indvandrere og flygtninge, der endnu ikke har lært dansk, men som gerne vil vide, hvad folkeoplysningen kan tilbyde.