Politikerne lytter til DFS

Politikerne lytter til DFS

17. december 2013

Et forslag om ændring loven om radio- og fjernsynsvirksomhed er blevet ændret på baggrund af høringssvar fra DFS og de lokale radio- og tv-stationer. En særbevilling til en navngiven station er fjernet.

Lokal tv 160

I forbindelse med en større ændring af loven om radio- og fjernsynsvirksomhed foreslog Kulturministeriet, at 1,5 millioner kroner blev øremærket til TV-Glad. TV-Glad er en station, der produceres af mennesker med forskellige psykiske handicaps.
Sammenslutningen af Lokalradioer og TV-stationer (SLRTV), der er medlem af DFS, reagerede mod dette, og DFS indgav derfor et høringssvar, der påpegede, at det er principielt forkert at lave særordninger for navngivne stationer. Det samme gjorde Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet (SAML), som SLRTV også er medlem af.

Navnet fjernet
Med direkte henvisning til de to høringssvar foreslog Kulturministeriet at ændre teksten, så særordningen vedrørende TV-Glad erstattes af en generel mulighed for, at foreninger, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, kan søger om tilladelse og opnå tilskud.
I bemærkningerne til det oprindelige forslag havde kulturministeren skrevet, at der var hensigten at afsætte 1,5 mio. kr. til dette formål. Det har ministeren nu ændret til 2,0 mio. kr. Så måske er der stadig 1,5 mio. kr. til TV-Glad?