Ressourcer i stedet for polyfilla

8. marts 2013

”Selvfølgelig kunne det være kommunalt, men vi har ikke råd.” Selv for de fremhævede cases i projektet Ressourcedanmark var det svært at frigøre sig fra polyfilla-tilgangen til frivillige borgere: De udfylder de huller, som besparelser efterlader.

Polyfilla 160

Julie Becher er strategi- og sekretariatschef i Holbæk Kommune. Hun præsenterede et af de otte "glimt fra Ressourcedanmark" på projektets lanceringskonference, arrangeret af Mandag Morgen.
Det er på Orø i Holbæk fjord, at ressourcerne glimter. Her har engagerede borgere med hjælp fra kommunen fået oprettet et lokalt bibliotek og investerer frivillig arbejdskraft i at drive det.
På spørgsmål fra nysgerrige konferencedeltagere, som var på vej rundt i en slags speed-dating- præsentationer, uddybede Julie Becher: "Selvfølgelig kunne det være kommunalt, men vi har ikke råd." 

Væk fra slik-automaten
Holbæk-glimtet blev derfor et eksempel på, hvor svært det er at skabe det nye "mindset" omkring borgere, kommune og erhvervsliv omkring velfærden, som var Ressourcedanmarks ambition.
Projektchef Morten Christensen fremlagde det på konferencen, som fandt sted den 1. marts hos TV Glad i Københavns Nordvestkvarter:
"Vi skal væk fra at se kommunen som en serviceleverandør og frivillige som den polyfilla, der udfylder hullerne, når krisen tvinger kommunen til at skære ned. Et nyt mindset må se på de ressourcer, der er i samfundet og sætte dem i spil."
Med en medbragt slikautomat illustrerede økonomiminister Margrethe Vestager senere på konferencen, hvad man skal væk fra: "Vi putter en mønt ind og forventer at få et bestemt produkt ud i den anden ende. Sådan opfatter mange velfærdsstaten," sagde hun.

Kommunen 3.0
I den fyldige bog, der er det håndgribelige resultat af et halvt års projektarbejde, fortæller kommunaldirektør Lisbeth Binderup, hvordan Skanderborg kommune forsøger at introducere et nyt mindset. Hun tager udgangspunkt i en udvikling af kommunerne i tre faser:

  • Kommunen 1.0 var en myndighed med undersåtter. Den dominerede frem til ca. 1970.
  • Kommunen 2.0 var en organisation af ansatte med kunder. Den dominerede fra ca. 1970 til 2007.
  • Kommunen 3.0 ser sig selv som et lokalsamfund, hvor borgerne er ressourcestærke aktive samfundsborgere.

"Det er et andet menneskesyn, der ligger bag," siger Lisbeth Binderup i et interview i bogen og fortsætter:
"Hvis man er byggesagsmedarbejder, og man skal være med til at bygge en skole i kommunen, kan man have den selvforståelse, at man er til for, at reglerne bliver overholdt. Så er man opdraget i Kommunen 1.0.
Man kan også være opdraget i Kommunen 2.0., og så møder man borgeren høfligt og smilende, og man sætter sig ind i borgerens behov.
I Kommunen 3.0. går man ud og taler med det lokalsamfund, hvor skolen skal være, og taler med borgerne om, hvordan de kan involvere og engagere sig, og hvordan projektet kan blive til et fællesskab og et partnerskab, hvor alle parter laver noget." 

Frivillige fællesskaber
DFS har været partner i Ressourcedanmark og har deltaget en lang række møder og arbejdsopgaver i det forløbne år. I et interview i projektbogen siger sekretariatsleder Trine Bendix bl..a:
"Vi har som samfund en opgave, der handler om at gøre det naturligt og nemt for borgerne at være aktive og deltagende. Her er frivillige foreninger og interessefællesskaber, aftenskoler, partier, organisationer og lokale grupper vigtige steder, hvor vi kan lære og få erfaring med demokrati og medborgerskab.
At være frivillig i skolekredsen for en højskole eller være spejder giver dig en forståelse af, hvordan uformelle relationer, fællesskaber og netværk kan opstå og styrkes. Og du kan udvikle kompetencer, som går ud over og supplerer de formelle kompetencer, du tilegner dig i uddannelsessystemet."

For meget kommune og for lidt civilsamfund
Trine Bendix er glad for arbejdet i projektet.
"Der er sat en vigtig dagsorden, og jeg har mødt mange kommuner, der er åbne og gerne tænker folkeoplysningen og foreningslivet ind som en ressource i lokalsamfundet," siger hun.
"Men det er ikke helt lykkedes projektet at frigøre sig fra den traditionelle tankegang. I diskussionerne og eksempler har kommunerne i de fleste tilfælde været udgangspunktet," tilføjer Trine Bendix og nævner som eksempel, at seks ud af de otte, der præsenterede glimt af fremtidens Ressourcedanmark på konferencen, var kommunale embedsmænd.
"Civilsamfundets behov, ønsker og ressourcer fik ikke den plads, det bør have, hvis vi for alvor skal skabe et nyt mindset omkring samfund og velfærd," vurderer DFS' sekretariatsleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Christensen 160
"Et nyt mindset må se på de ressourcer, der er i samfundet og sætte dem i spil," sagde projektchef Morten Christensen, Mandag Morgen.

Lisbeth Binderup 160
"Det er et andet menneskesyn, der ligger bag Kommunen 3.0 i Skanderborg," siger kommunaldirektør Lisbeth Binderup.

Trine Bendix Knudsen"Jeg har mødt mange kommuner, der er åbne og gerne tænker folkeoplysningen og foreningslivet ind som en ressource i lokalsamfundet," siger sekretariatsleder Trine Bendix, DFS.