Status over tre ministre

Status over tre ministre

10. april 2013

Uden for konkurrence var Marianne Jelved hovedpersonen på DFS' repræsentantskabsmøde. Begejstringen var stor, og hun kvitterede bl.a. med en årlig folkeoplysningsdag. En noget mere skeptisk behandling fik Uffe Elbæk og Christine Antorini.

Jelved 160
"Nu stod der igen 'revitalisere" i mit talepapir. Det er et af de ord, jeg gerne vil have afskaffet - ligesom 'italesætte'." Med et lille smil leverede Marianne Jelved mange af de randbemærkninger, hun er ved at blive kendt for.

"Jeg er en ildsjæl, der brænder for folkeoplysningen." Sådan præsenterede kulturminister Marianne Jelved sig selv, da hun i over to timer deltog i DFS' repræsentantskabsmøde den 5. april. Begejstringen var naturligvis stor hos de 100 delegerede og gæster.

Begejstring og skuffelse
Allerede i Per Paludan Hansens formandsberetning tidligere på dagen blev den meget positive tone slået an: "Vi var vel nogen i DFS, der ikke helt kunne tro det, da det blev kendt, at Marianne Jelved skulle være ny kulturminister," sagde han.
Per Paludan Hansen forklarede, at vi har fået en kulturminister, der kender os, og som har stor politisk sympati for vores værdier og vores arbejde. Ministerskiftet var også en vigtig del af baggrunden for, at DFS' formand gerne ser, at folkeoplysningen bliver i Kulturministeriet.
Samme begejstring kunne han ikke mønstre for Marianne Jelveds forgænger Uffe Elbæk.
Også undervisningsminister Christine Antorini, hvis ministerium dækker andre af aktiviteterne i DFS' medlemsorganisationer, har skuffet. Per Paludan Hansen refererede Antorini fra hendes besøg på det foregående repræsentantskabsmøde:
"Her inviterede hun os til dialog om fleksuddannelsen. Men det har vist sig svært at komme i reel dialog med ministeren og ministerium og den nye uddannelse," sagde han. 

Folkeoplysning skaber tillid
Opvarmning 440
De forsamlede folkeoplysere kunne dårligt få armene ned af begejstring over kulturministeren... Men her er det nu opvarmningen til fællessang under kyndig ledelse af Niels Granvig fra Folkekirkens Ungdomskor.

I sin tale til repræsentantskabet levede kulturministeren på alle måder op til forventningerne. Marianne Jelved sagde, at hun som minister "…skal arbejde aktivt for at præge rammerne for folkeoplysningens rolle i fremtidens samfund - og dette arbejde er jeg stolt og glad over."
Ministeren sagde også, at folkeoplysningen "…er en væsentlig årsag til, at Danmark i dag er verdensmestre i tillid". 

En national folkeoplysningsstrategi
På flere temaer kørte DFS' formand og kulturministeren en slags parløb.
"Vi har foreslået kulturministeren, at hun formulerer en national strategi for folkeoplysningen, der kan skabe sammenhæng mellem idealer, mål og forvaltning," sagde Per Paludan Hansen i beretningen.
Lidt senere på dagen fortalte Marianne Jelved, at hun har indkaldt til en konference den 22. april:
"Dens overordnede formål er at bidrage med input til en national vision for folkeoplysningen. Den skal overordnet beskrive, hvilke rolle folkeoplysningen skal spille i fremtidens samfund. Det er hensigten, at visionen skal være et fælles dokument for alle aktører på folkeoplysningsområdet."
Det er denne konference, som ifølge kulturministeren skal udvikle sig til en årlig tilbagevendende begivenhed, en årlig folkeoplysningsdag. 

Frivillige værdifællesskaber
Det aktuelle arbejde med at revitalisere Frivillighedscharteret var også et fælles tema. Både Per Paludan Hansen og Marianne Jelved beskrev, hvordan frivillighedsdebatten i Danmark er kommet til at handle om frivillighed på det sociale område.
DFS' formand sagde bl.a.: "Det primære formål med foreningslivet og det frivillige Danmark er at skabe værdifællesskaber, ikke at løse velfærdsopgaver."
I samme ånd sagde kulturminister: "Jeg vil gerne understrege, at frivillighed spiller en vigtig rolle over alt i samfundet - på det kulturelle område, for folkeoplysningen, for idrætten og på det sociale område.
Endelig refererede både Marianne Jelved og Per Paludan Hansen til arbejdet i tænketanken Kredsen, hvor Marianne Jelved var formand. Sammen præsenterede og forklarede de bl.a. de otte fælles visioner for folkeoplysningen som folkelig bevægelse, som Kredsens ni medlemmer har formuleret.
De otte visioner indgår i en debatbog med indlæg fra alle Kredsens medlemmer: "Myndige borgere og forpligtende fællesskaber". Bogen udkommer torsdag den 11. april. 

Svingende talelyst
Plenumsamtale 320
Selv om der ikke var stor iver efter at få ordet under den formelle del af repræsentantskabet, blev der udvekslet synspunkter ved bordene.

Under den officielle del af repræsentantskabsmødet var der ikke nogen særlig debatlyst. Beretningen og regnskabet blev godkendt. En kontingentforhøjelse blev vedtaget med kun én stemme imod. Ungdomsskoleforeningen blev optaget som medlem. Formanden, de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, og revisorer blev alle genvalgt.
Til gengæld var talerlysten større, end der var tid til, da mødets deltagere havde mulighed for at komme i dialog med kulturministeren. Der blev rejst spørgsmål om fødekæden fra børn og unge til amatørmusikken, om folkeoplysningens økonomiske forhold og om relevansen af Kredsens prioritering af en europæisk identitet.
Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen, præsenterede Marianne Jelved for ideen om at udvikle Kulturministeriet til et ministerium for civilsamfundet - efter britisk forbillede. Det var hun meget positiv overfor, men hun var samtidig overbevist om, at forslaget ikke skal komme fra hende, hvis det skal have gang på jorden.
Knud Erik Therkelsen, Grænseforeningen, bad ministeren være opmærksom på, om Kredsens otte visioner og en national folkeoplysningsstrategi slår igennem "hos kommunaldirektørerne", som har stor indflydelse på folkeoplysningens daglige arbejdsbetingelser. 

Vi må ikke skuffe
Midt i al begejstringen leverede Per Paludan Hansen ikke desto mindre en advarsel:
"Kulturministeren har store forventninger til os. Nu er det også vigtigt, at vi gør en indsats  for at leve op til forventningerne. Vi skal jo nødigt skuffe," sagde han.

 

Video: Kommunal klimachef skamroser aftenskolerne

Et særligt indslag på repræsentantskabsmødet var præsentationen af DFS' deltagelse i projekt Ressourcedanmark. Trine Bendix fortalte om arbejdet. Det blev suppleret med tre konkrete eksempler på, hvordan folkeoplysningen kan være ressource i lokalsamfundet.

Et af eksemplerne var de energisparekurser, som FOF og LOF i Middelfart har gennemført i samarbejde med kommunen og en række andre lokale aktører. I et video-indslag udtrykte Morten Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune, sin uforbeholdne tilfredshed ved at samarbejde med aftenskolerne.

DFS linkVideointerview med Morten Westergaard

 

DFS linkMere om Frivillighedscharter

DFS linkMere om Ressourcedanmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jelved KET 160
Flere deltagere i  mødet benyttede lejligheden til at komme i dialog med kulturministeren.