Steen og Steen og de virksomme stoffer

Steen og Steen og de virksomme stoffer

5. september 2013

Mød forskerne bag den nyeste DFS- rapport om folkeoplysning og motivation for livslang læring ”Vi søger de virksomme stoffer”. På to møder i København og Aarhus fortæller Steen Høyrup og Steen Elsborg fortæller om resultaterne af rapporten.

Stoffer forside 220

Som opfølgning på ”Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen” (2010) har Høyrup og Elsborg undersøgt, hvordan folkeoplysningen - når den er bedst - arbejder med motivation, vejledning og uddannelse af kortuddannede. 

Praktikere og elever
De to forskere har udvalgt og observeret seks daghøjskole- og daghøjskolelignende forløb med primært kortuddannede deltagere. Både deltagerne og de professionelle i forløbene er blevet interviewet med fokus på at indkredse, om og i givet fald hvordan disse folkeoplysende forløb motiverer til læring og deltagelse.
Svarene peger på, at der er særlige kvaliteter i den folkeoplysende tilgang, som virker godt i forhold til målgruppen, der ellers kan være skeptisk og vanskelig at nå gennem traditionel undervisning. Praktikerne ved, hvad der virker… 

Teorierne bag
I rapporten er de professionelles praksis-viden systematiseret og koblet med relevante pædagogiske teorier og begreber for at trække den fri af sine ”selvfølgeligheder” og give adgang til nogle nye perspektiver, forståelser og udfordringer. Det betyder at der er noget at hente både for garvede og nye undervisere, vejledere og beslutningstagere.

DFS linkKøbenhavn

Tid: Torsdag den 14. november 2013 kl. 14-16

DFS linkSted: DFS på Gl. Kongevej 39 E 2. sal t.h., København V

 

Aarhus

Tid: Mandag den 18. november 2013 kl. 13-15

DFS linkSted: Festsalen (lokale 1.05) i Folkeoplysningens hus, Vester Allé 8, Aarhus

Tilmelding: Til fg@dfs.dk senest den 4.11 med angivelse af navn, e-mail og hvilket arrangement du ønsker at deltage ift. dato og sted.

Pris
For DFS-medlemmer: 150 kr. inklusiv et eksemplar af den nye rapport

For ikke-medlemmer: 300 kr. inklusiv et eksemplar af den nye rapport

Ekstra eksemplarer af rapporten kan købes for 50 kr. pr. stk. på mødet eller efterfølgende ved bestilling hos fg@dfs.dk