Støtte til projekter for sindslidende

29. maj 2013

Social- og integrationsministeren udbyder 49 mio. kr. til projekter for mennesker med sindslidelse. Kommuner og regioner, frivillige foreninger og private aktører kan sammen søge puljen.

Karen Hækkerup 160
"Jeg ser et stort potentiale i samarbejder mellem det offentlige og det frivillige på netop dette område," siger Karen Hækkerup.

Samarbejde mellem det offentlige og det frivillige kan forbedre den forebyggende indsats for mennesker med sindslidelse. Formålet med samarbejdet er at give mennesker med psykiske vanskeligheder en bedre hverdag.
Kommuner og regioner, frivillige foreninger og private aktører kan sammen søge ’Puljen til samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser’.
For at ansøge puljen skal der være tale om et partnerskab eller samarbejde, hvor for eksempel en kommune og en frivillig organisation indgår i et samarbejde om løsninger til gavn for mennesker med sindslidelse.

Netværk, uddannelse og job
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup:
”Vi skal gøre, alt hvad vi kan for at hjælpe mennesker med en sindslidelse til at få en hverdag med indhold - sit eget sted at bo, et godt netværk med venner og familie, en uddannelse og et job, hvis det er muligt.
Jeg ser et stort potentiale i samarbejder mellem det offentlige og det frivillige på netop dette område, hvor det drejer sig om at opbygge relationer og om at få hjælp til at skabe en god hverdag på sine egne præmisser.” 

Puljen til sociale tilbud til mennesker med sindslidelser er en tre-årig ansøgningspulje.

Projektperiode: 01.11.2013 – 31.10.2016 

Midler til fordeling: 49 mio. kr. 

Ansøgningsfrist: ​2. september 2013 

 

 

Relaterede nyheder