Støtte til projekter om it-baseret læring

24. oktober 2013

Projekter, der vil forbedre voksnes it-kompetencer, kan modtage økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. Ministeriet er især interesseret i it-baserede undervisningsmaterialer.

IT forvirring 160

Den nye ansøgningsrunde om støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler er nu skudt i gang. Det er det, der tidligere blev kaldt tidligere tips- og lottomidler. 

Praksisorienteret og interaktivt
Ministeriet har defineret en række prioriterede felter. Af særlig interesse for folkeoplysningen er styrket it-baseret undervisning og læring i voksen- og efteruddannelser.
Om disse projekter skriver Undervisningsministeriet:
”Der kan søges om støtte til projekter inden for almen- og erhvervsrettet voksenuddannelse med fokus på udvikling af praksisorienterede undervisningsmaterialer, som er it-baseret, med henblik på at styrke voksnes læring i undervisningen og forbedre voksnes it-kompetencer i forhold til job og/eller videreuddannelse.
Projekter kan bl.a. omhandle udvikling af interaktivt it-understøttet undervisningsmateriale, der muliggør, at undervisningen på arbejdsmarkedsuddannelserne kan tilrettelægges mere differentieret og målrettet mod den enkeltes læring og udvikling af kompetencer i forhold til it-krav på arbejdsmarkedet.
Projekterne kan også omfatte udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer inden for de almene voksenuddannelser, der understøtter en fleksibel og mere individuelt tilrettelagt læringsproces.”

Der er ansøgningsfrist d. 19.november og der kan først påregnes svar på ansøgningerne i juni 2014.