Tag livet ind!

21. marts 2013

I år sætter Frivillig Fredag fokus på civilsamfundet som en platform for læring om samfundet og på den dannelsesproces, der følger af et frivilligt engagement. Den finder sted den 27. september med underoverskriften ’Tag livet ind’!

Frivilligrådet står bag Frivillig Fredag. I den første annoncering af årets arrangement skriver de:
"At tage livet ind handler om at bruge frivilligt arbejde til at erfare, hvordan andre lever. Det betyder, at Frivilligrådet i år sættes fokus på civilsamfundet som en platform for læring om samfundet og på den dannelsesproces, der følger af et frivilligt engagement.
Frivillig Fredag er en lejlighed til at møde og arbejde med mennesker med et andet hverdagsliv og på den måde få en oplevelse, der kan være både fagligt og personligt udviklende."På det grundlag vil Frivilligrådet i år gøre en særlig indsats på skole- og uddannelsesområdet. De vil arbejde med det lærende og udbytterige møde mellem civilsamfund og uddannelsesinstitutioner.

Lige som sidste år er der tale om, at man kan lægge sine aktiviteter i ugen op til fredagen.

Succes sidste år
Frivillig Fredag er en årlig tilbagevendende begivenhed. Sidste år var der 243 aktiviteter fordelt på 69 kommuner. Næsten alle aktiviteterne involverede engagerede foreninger, 58 kommuner deltog, næsten samtlige frivillligcentre var med og to nye frivilligcentre i Husum og Fredensborg valgte at åbne på Frivillig Fredag.