Uddannelsesløftet skal også gælde de voksne

Uddannelsesløftet skal også gælde de voksne

4. april 2013

”Regeringens mål er at løfte uddannelsesniveauet, men det handler mest om folkeskolen, de unge og universitetet. Man må ikke glemme den voksne del af befolkningen,” sagde AOF-Danmarks formand, Ole Wehlast på landsorganisations repræsentantskab.

Ole Wehlast 160
AOF-Danmarks formand, Ole Wehlast, udtrykke stor beundring for den indsats, de frivillige yder lokalt i AOF, da han afholdt sin årlige beretning: ”I gør det, fordi I har noget på hjertet, I har en overbevisning, og det skal I have tak for,” sagde han.

Knap 50 delegerede var den 20. marts samlet til det årlige repræsentantskabsmøde i AOF Danmark. Hovedpunkterne på mødet var den politiske beretning fra formanden, Ole Wehlast, som også er forbundsformand i Fødevareforbundet NNF, samt den organisatoriske beretning fra forretningsfører John Meinert Jacobsen. 

Fattigere, men ikke dummere
Indledningsvis satte formanden AOF's situation ind i både en samfundsmæssig og historisk ramme. Han beskrev den økonomiske krise og den finansielle sektors ansvar for den. Derefter trak han en tråd tilbage til en af de største økonomiske kriser i Danmark-historien, statsbankerotten i 1813.
Ole Wehlast citerede den daværende kong Frederik den VI for ordene: "Vi er muligvis blevet fattigere, men vi behøver ikke også at blive dummere". Med det afsæt tog kongen ifølge AOF-formanden initiativet ikke blot til den første danske folkeskole, men også til den første danske voksenuddannelse, idet der også skulle tilbydes undervisning efter konfirmationsalderen. 

AOF og arbejdsmarkedet
Formanden var tilfreds med, at den nuværende regering også satser på at løfte uddannelsesniveauet, men mindre tilfreds med, at der er en tendens til at glemme den voksne del af befolkningens behov på det område.
"Her yder AOF en stor indsats i samarbejde med fagforeninger, jobcentre og virksomheder," sagde han.
Ole Wehlast omtalte også nogle af de problemer, de lokale AOF-enheder er oppe imod:
"Det er ikke acceptabelt, når nogle VUC'er lægger hindringer i vejen for AOF-skoler," sagde han.
Derudover kritiserede han den måde, udliciteringen af sprogundervisningen foregår på: "Kommunerne går ofte kun efter det billigste," lød det fra formanden. 

Tak til de frivillige
I den halv time lange beretning var Ole Wehlast rundt om mange andre dele af AOF's og hele folkeoplysningens udfordringer og opgaver, og han sluttede med at udtrykke stor beundring for den indsats, de frivillige yder lokalt i AOF: "I gør det, fordi I har noget på hjertet, I har en overbevisning, og det skal I have tak for," sluttede han. 

Bryd kurven!
John Meinert Jacobsen redegjorde for AOF-Danmarks arbejde i det forløbne år med udgangspunkt i et sæt tidligere vedtagne strategiske målsætninger.
Han udtrykte stor tilfredshed med "det digitale AOF", som bl.a. består af en webportal, hvor man kan søge og tilmelde sig kurser. Han opfordrede de lokale AOF-repræsentanter til at udnytte portalen endnu mere.
"I øjeblikket ligner årskurven over vores omsætning en Storebæltsbro med to høje piller. En meget stor del af omsætningen er koncentreret omkring de to tidspunkter, hvor vi udgiver kataloger.
Med portalen har vi muligheden for at flade kurven ud. Vi skal blive bedre til at lade kunderne selv definere de kurser, de ønsker, i stedet for kun at vælge mellem halvårlige katalogers tilbud," sagde John Meinert Jacobsen.
I det hele taget udtrykte han behovet for at afsøge nye arbejdsmuligheder. Han opfordrede til at bruge de fleksible tilrettelæggelsesmuligheder mere, og han luftede ideen om at på længere sigt at finde en anden tilskudsmodel, der ikke kun tildeles i forhold til de afholdte lærer- og lederlønninger.

Ny bestyrelse
AOF's lokale enheder valgte tre nye repræsentanter til AOF Danmarks bestyrelse, det blev: Brian Mortensen, Tage Nielsen og Kjeld Christensen. Derudover består bestyrelsen af Ole Wehlast (formand), Torben Hansen (næstformand), Ejner K. Holst, Henrik W. Pedersen og Lisbeth Pedersen.

AOF-Danmark er medlem af DFS.
Michael Voss deltog i repræsentantskabet som DFS-gæst.