Ungdomsskoler vil være med i Ny Nordisk Skole

Ungdomsskoler vil være med i Ny Nordisk Skole

3. januar 2013

De folkeoplysende skoleformer vil også være med i undervisningsminister Christine Antorinis projekt Ny Nordisk Skole. Som NNS-institution forpligter skolerne sig til at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater.

Ny Nordisk Skole

20 ungdomsskoler, fem efterskoler, fire produktionsskoler og en fri fagskole er blandt de 352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser, der er blevet godkendt til at være en del af Ny Nordisk Skole, hvor de skal samarbejde om at udfordre alle børn og unge - uanset social baggrund - så de bliver så dygtige, de kan.

Undervisningsministeriet oplyser, at de de godkendte institutioner i det nye år vil få feedback om, hvordan de kan udvikle deres arbejde med mål og midler. Institutionerne vil desuden få mere at vide om de værktøjer og den viden, ministeriet stiller til rådighed for deres forandringsarbejde.

Derefter skal de sammen med deres netværksinstitutioner og andre samarbejdspartnere som for eksempel UU-centre, professionshøjskoler og lokale foreninger i gang med arbejdet, så deres børn og unge kan blive så dygtige, de kan.