Vejlederprisen til Rie Thomsen

Vejlederprisen til Rie Thomsen

25. september 2013

Modtageren af Vejlederprisen 2013 er en forsker, der også har haft fokus på folkeoplysningen. ”Rie Thomsen er et lysende eksempel på, hvordan god forskning og formidling kan få betydning for den praksis, den trækker på,” lød det i overrækkelsestalen.

Vejlederprisen 2013 220
Helene Valgreen (tv.), der var medlem af priskomiteen, overrækker Vejlederprisen 2013 til Rie Thomsen (th.)

På Efterskoleforeningens Vejlederkonference den 16. september modtog Rie Thomsen Schultz’ Vejlederpris på 25.000 kroner.
Prisen blev overrakt af formanden for Danmarks Vejlederforening, Helene Valgreen, som var medlem af priskomiteen. Hun sagde bl.a.:
”Rie har især forsket i vejledning i fælleskaber, og med sine formidable formidlingsevner har hun inspireret vejledere landet over og dermed præget, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledning praktiseres i Danmark i dag.
Hun er et lysende eksempel på, hvordan god forskning og formidling kan få betydning for den praksis, den trækker på.”
Rie Thomsens arbejde har en høj grad af relevans for folkeoplysningen.
”Fra første færd har hun bidraget til vores arbejde med realkompetence med sine begreber fra vejledningen brugt på de forskellige faser i en realkompetenceproces, fortæller Agnethe Nordentoft, udvikling
konsulent i DFS.

Højskolernes fleksible vejledning
Centralt i motiveringen er Rie Thomsens ph.d.-afhandling fra 2009, "Vejledning i fællesskaber", der påpeger de meget positive effekter af at vejlederne flytter ud af kontorerne, ud hvor de vejledningssøgende færdes.
I afhandlingen undersøgte hun bl.a. højskolens fleksible vejledningspraksis, hvor elever, lærere og vejledere kan tilrettelægge vejledningen som en integreret af hverdagen og bruge de fælles erfaringer og den fælles refleksion til at kvalificere den enkeltes fremtidige valg.
”I bevægelsen fra individuel til kollektiv vejledning ligger et opgør med individualiseringen af samfundsmæssige problemstillinger i forhold til fx adgangskvoter og andre sorteringsmekanismer, siger Agnethe Nordentoft og henviser til Rie Thomsens fokus på deltagernes perspektiv.
I afhandlingen anviser hun ”…muligheder for en vejledning, som ikke gør sig medskyldig i undertrykkelse og fastholdelse af de selv samme sociale problemer, om den søger at ændre” (Vejledning i fællesskaber – karrierevejledning fra et deltagerperspektiv, Studie & Erhverv, 2009, s. 204)”

Startskud til forandring
I sin tale sagde Helene Valgreen også:
”Vejledere på bl.a. UU-centre og uddannelsesinstitutioner har i sjælden grad taget budskabet til sig, og vejledning i fællesskaber er efterhånden blevet en værdsat og benyttet måde at organisere vejledningen på.
Det er ikke ofte, at en ph.d.-afhandling har været startskuddet til så store forandringer i det grundlæggende metodesyn inden for et fag, som det er tilfældet med Rie Thomsens forskning.”

 

OBS: Den første udgave af denne artikel, publiceret 25.9.13,kl.12, indholdt fejl. Disse fejl blev rettet i en ny version, publiceret 26.9., kl. 8.00.

 

DFS linkMere om Vejlederprisen 2013 og om Rie Thomsens arbejde

DFS linkRie Thomsens arbejde med realkompetenceprocessen