Workshop om inklusion og mangfoldighed i folkeoplysningen

29. august 2013

Hvordan aktiveres medborgerskab blandt marginaliserede grupper? Hvordan skaber vi bedre forhold for det mangfoldige demokrati? Det er temaet for en bonus-workshop i forlængelse af DFS’ medlemskonference.

OED 160

Der er to formål med workshoppen: Dels at formidle erfaringer fra Danmark og fra en række europæiske lande. Dels at indsamle ideer og kommentarer til de ”retningslinjer” for arbejdet på området, som et europæisk samarbejdsprojekt, OED, er ved at udarbejde.
Retningslinjerne er baseret på indsamlede cases fra 14 forskellige europæiske nationer. Det er netværket OED, der har produceret retningslinjerne. OED betyder ”Outreach Empowerment Diversity” - direkte oversat:“Inklusion – Myndiggørelse – Mangfoldighed”.
DFS deltager i OED.
OED-projektet skal munde ud i en række politiske anbefalinger – både nationalt og på europæisk plan. Deltagerne i workshoppen får mulighed for at give deres input.

Eksempel fra Retningslinjerne
Brug den erfaring, der er i lokalområdet og skab samhørighed mellem grupper ved at bringe forskellige mennesker sammen om at lære og lære fra sig. I Irland har den frivillige organisation ’Third age’ haft succes med at byde indvandrere velkommen ved at tilbyde lokale engelskkurser, hvor ældre lokale borgere deltager. Ikke mindst i de mange – planlagte – te og kaffepauser, hvor de nytilkomne og de ældre taler sammen om hverdagen og derved bruger de lokales erfaringer samt skaber netværk på tværs af alder og etnicitet. Engelskkurserne foregår uformelt i forsamlingshuse og på skoler og er et supplement til den formelle undervisning, der giver alle parter gode oplevelser og skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet.
Også danske erfaringer er en del af de nye forslag, hvor Folkevirke og Sprogskolen i Kalundborg har bidraget med erfaringer med forskellige arbejdsmetoder, der har medborgerskab som mål.

Tid: Tirsdag d. 29.oktober 2013, kl. 12.30-14

Sted: Kolle Kolle Konferencecenter, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse.

Deltagelse er gratis og alle interesserede er velkomne, også hvis man ikke deltager i resten af medlemskonferencen.

Tilmelding senest 18.oktober til Mai-Britt Tollund på mt@dfs.dk hertil kan du også sende eventuelle spørgsmål om projektet eller workshoppen.

DFS linkMere om OED

Mere om DFS’ medlemskonference på Kolle Kolle