20 år med bæredygtig oplysning

20 år med bæredygtig oplysning

28. januar 2014

Øko-net fejrede sit 20 års jubilæum præcis på stiftelsesdagen den 23. januar. Man skal være ”irriterende, insisterende og vedholdende” for at holde miljødebatten i gang, sagde kunstneren Jens Galschiøt, som var festtaler.

Øko-net jubilæum 410
Øko-nets venner lytter til en af receptionens talere.

Øko-net er en af DFS’s mindste, men meget aktive medlemsorganisationer.  Netværkets mål er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Det gør ved  at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling.
Jubilæumsreceptionen blev holdt i forlængelse af Undervisningsministeriets konference samme dag med titlen ”Vær med til at skabe bæredygtig udvikling – det begynder med undervisningen”. Øko-net har hjemsted i Egense ved Svendborg, men jubilæet blev holdt i Kvindesmedjen på Christiania i København.

Lars Myrthus overtalelsesevner
Fra et bord midt i smedjen blandt maskiner, metal og en lille esse, der spyede ild, så alle kunne holde varmen. bød daglig leder, Lars Myrthu, velkommen. Han opridsede, Øko-nets historie, og der blev nikket hos de fremmødte, da Lars understregede at der mere end nogensinde er brug for at kæmpe for miljøet.
Aftenens festtaler var Øko-nets nære samarbejdspartner, Jens Galschiøt. Han beskrev Lars Myrthu som ”irriterende, insisterende og vedholdende”, men tilføjede at det var det, der skulle til for at holde miljødebatten i gang.
Billedkunstneren Jens Galschiøt er er mest kendt for skulptursamlingen ”Hungermarchen”, der bl.a. kunne ses på Folkemødet på Bornholm i sommer og for ”Balanceakten”, der er en kommentar i miljødebatten.
Selv var han ikke den store miljøforkæmper, bekendtgjorde han. Han mener godt at verden kan bestå uden et par isbjørne eller fugle eller et par plantearter. Hans hjerte banker for at forbedre menneskers forhold. Men da Lars i sin tid havde forklaret ham, at miljøproblemerne netop kommer til at fordrive folkemasser såvel som dyr og planter, havde han indset at miljødagsordenen er vigtig for at imødegå sult, flygtningestrømme og væbnede konflikter.

Du fagre grønne gren
Aftenen fortsatte med musik og økologiske drikkevarer. Musikken blev præsenteret af Nordkap, som er et ungt band fra Odense, der har skrevet sangen ”Du fagre grønne gren” til et nyt musik-CD-projekt for miljøet.