Ånd og hånd – krop og hoved

Ånd og hånd – krop og hoved

23. april 2014

Jeres ’gøremålspædagogik’ har inspireret os, sagde undervisningsminister Christine Antorini på Frie Fagskolers årsmøde. Begrebet beskriver den pædagogik, som de frie fagskoler anvender for at skabe hele mennesker med ånd, hånd, krop og hoved.

FF2014 300

Ministeren fortalte årsmødedeltagerne, at folkeskolereformen er inspireret af netop denne pædagogik.
”Det er aldeles nødvendigt, at fortællingen ændres, så det bliver status i at søge uddannelse inden for de faglige områder," sagde hun og glædede sig over, at søgningen til erhvervsskolerne i år er steget to procent efter flere års fald.

Livspraktisk
Frie Fagskoler holdt årsmøde på Vingstedcentret ved Vejle den 4.-5. april. I sin beretning sagde bestyrelsesformand Jette Rønne bl.a.:
”Frie fagskoler ønsker at være et skarpt og relevant tilbud til unge, hvor de bliver mødt i øjenhøjde og udvikler deres potentialer gennem livspraktiske og erhvervsrettede tilbud, der viser vej til et sundt og velfungerende liv som voksne.”

Fremtidssikret lovgrundlag i 2014
Hun fortalte om årets indsats for at modernisere skolernes profil og kernefaglighed. En indsats som et flertal på Christiansborg erklærede deres støtte til i november 2013, og i efteråret 2014 vil skolerne få deres egen lov.
Tre lovændringer er vigtige for skolerne:
- ophævelse af forbudet mod at etablere sig i lejede lokaler eller eje bygninger sammen med andre, for at muliggøre tidssvarende samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, herunder i campus-miljøer.
- mulighed for at afholde enkeltfagsprøver i dansk og matematisk
- nedsættelse af alderskravet for mentorstøtte fra 17,5 år til de yngste elever på 16.
Derfor skabte det også høj stemning i forsamlingen, da Christine Antorini lovede: ”Vi finder en løsning”.
Til gengæld var ministeren mere henholdende over for ønsket om at etablere et tilskudstaksameter i den nye kombinerede ungdomsuddannelse, som tager højde for, at kostskoleformen har ekstra udgifter.

Kloge hænder og handlinger
Mattias Tesfaye efterfulgte undervisningsministeren og levendegjorde hendes ord om samfundets generelle opfattelse af lav og høj værdi på hhv. håndens og åndens være. De blev senere solidt understøttet af Peter Bastian, som gjorde det krystalklart, at handlinger danner mennesket.