Aftenskole-tilbud til folkeskolen

Aftenskole-tilbud til folkeskolen

10. juli 2014

Fra det kommende skoleår skal folkeskolerne åbne sig og samarbejde med det lokale kultur-, fritids- og foreningsliv. Fem store oplysningsforbund spiller nu ud med et tilbud til kommuner og folkeskoler.

Aftenskole Folkeskole 160

I årtier har aftenskolerne benyttede folkeskolens lokaler om aftenen, når eleverne og ærerne var gået hjem. Nu tilbyder aftenskolerne at komme også i dagtimerne for at understøtte folkeskolereformens nye bredere undervisningsbegreb.

Lysten til at lære
”Vi har et dygtigt og engageret korps af undervisere, som med hver deres faglige er med til at give deres deltagere viden indsigt og oplevelser. Og erfaringerne viser, at mange voksne, der har lidt nederlagt i skoleforløbet, i aftenskoleregi genvinder troen på egne evner og lysten til at lære. De kompetencer vil aftenskolerne gerne stille til rådighed i et samspil med det kommunale skolevæsen, den enkelte skole og den enkelte lærer.”
Sådan skriver fem oplysningsforbund i en folder, der i løbet af sommeren sendes ud til kommunernes skoleforvaltninger og direkte til skolerne. Det er AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP, der med støtte fra DFS har sammensat et tilbud til kommuner og til skoler.

På og uden for skolerne
Folderen indeholder et væld af ideer til, hvordan aftenskolerne og deres lærere kan hjælpe med at implementere folkeskolereformen. Ideerne er opdelt i seks kategorier:

  • ”Ud af skolen aktiviteter”, f.eks. guidede rundvisninger på kunstudstillinger og museer
  • ”Ind i skolen aktiviteter”, f.eks. udøvende håndværkere til undervisning eller tematimer i håndarbejde, sløjd, håndværk og design
  • ”Ro i klassen aktiviteter”, f.eks. yoga-øvelser for lærere og elever
  • ”Lav bedre og flottere opgaver-aktiviteter”, f.eks. 3D-grafik og animation
  • Skole-hjem aktiviteter”, f.eks. studiecirkler, der ruster forældre til lektiehjælp
  • Andre typer, f.eks. førstehjælpskurser

Flere modeller
Samarbejdet kan foregå efter flere forskellige modeller, som folderen også præsenterer lige fra strategiske partnerskaber med kommunen, hvor der aftales hvilkår for, hvordan skolerne trækker på aftenskolernes tilbud, til konkrete enkeltaftaler mellem én aftenskole og én folkeskole.
 I folderen lægger oplysningsforbundene stor vægt på, at aftenskolernes rolle er den ”understøttende virksomhed”, som indgår i folkeskolereformen. De skriver:
”Udgangspunktet for samarbejdet vil være en fuld anerkendelse af, at det er folkeskolelærerne, der har ansvaret for undervisningens pædagogiske og didaktiske kvaliteter og elevernes faglige progression.”