Bedre overblik over medlemstilbud

Bedre overblik over medlemstilbud

8. april 2014

DFS tilbyder sine medlemsorganisationer mange forskellige ydelser. Med et nyt hjemmeside-tema og to foldere præsenterer vi disse tilbud på en mere overskuelig måde.

MO tilbudsfolder 220
Forsiden af tilbudsfolder

”At hjælpe vores medlemsorganisationer er en af DFS’ hovedopgaver.
DFS har ikke ubegrænsede ressourcer. Derfor forsøger vi løbende at tilpasse tilbuddene til de ønsker og behov, vi møder i medlemsorganisationerne.  Og først og fremmest er det vigtigt, at medlemsorganisationerne ved, hvilke tilbud vi har,” siger sekretariatsleder Trine Bendix.

Syv typer service
I det nye hjemmeside-tema præsenteres tilbuddene under disse overskrifter:

  • DFS-Læring (konferencer, møde, kurser, netværk og faglige fora)
  • Puljer
  • IT
  • Interessevaretagelse
  • Internationalt
  • Medieabonnementer
  • Folkemøde Bornholm

Som supplement til hjemmeside-temaet har DFS også trykt to foldere. Den ene giver et overblik over medlemstilbuddene, den anden går i detaljer med it-services.

DFS Læring
”Gennem årene har først puljerne og senere it-service fyldt meget. I de sidste par år har vi lagt stor vægt at støtte de netværk, som medlemsorganisationer etablerer omkring særlige dele af det folkeoplysende arbejde.
Alt dette vil fortsætte. Derudover vil vi i de kommende år udvide omkring kurser og seminarer i en ny ramme, som vi kalder DFS-Læring. Det er vores indtryk, at der er et stort ønske om at styrke organisationernes, skolernes og de lokale foreningers kompetencer, så vi alle bliver endnu bedre til at folkeoplysning,” siger Trine Bendix.

Kalender
Som led i denne omlægning har vi også udvidet hjemmesidens kalender, så den nu samler relevante eksterne begivenheder og DFS-arrangementer, både åbne og lukkede.