De godkender Grundlovsansøgninger

12. marts 2014

Elsebeth Gerner Nielsen, Henrik Tvarnø og Trine Bendix Knudsen får ansvaret for at udvælge de ansøgere, som får tilskud fra Grundlovspuljen. Puljen støtter institutioner og foreninger, som fejrer jubilæet ved at oplyse og skabe debat om demokratiets udvikling, om de grundlovssikrede rettigheder og om vigtigheden af at fremtidssikre demokratiet.

Som et led i markeringen af grundlovsjubilæet i 2015 har Folketinget afsat 3 mio. kr. til en tilskudspulje, som administreres af Dansk Folkeoplysnings Samråd.
DFS har udpeget en tre personers udvælgelseskomite, som vurderer og prioriterer ansøgningerne. Komiteen skal bl.a. sikre spredning i forhold puljens fire temaer, geografi, ansøgertyper og målgrupper. 

Vi præsenterer her de tre komitemedlemmer:

Elsebeth Gerner Nielsen

Født 1960 på en gård i nærheden af Frederikshavn. Uddannet cand.rer.soc fra Syddansk Universitet. Arbejdet som projektleder for et kulturhus, underviser på Syddansk Universitet, konsulent og forsker i Udviklingscenter for Folkeoplysning og Voksenundervisning.
I perioden 1994 til 2007 medlem af Folketinget, heraf knap 4 år som kulturminister. Har sideløbende været medlem/formand for en række kampagner og projekter - herunder Den Danske Brundtlandkampagne. Er i dag vicepræsident i Cumulus, bestyrelsesmedlem i KRUUSE A/S og Have Kommunikation.

 

Henrik Tvarnø

Født 1954. Uddannet som historiker fra Københavns Universitet. Direktør for A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal siden 2008.
Tidligere ansat som adjunkt/lektor i historie ved Odense Universitet (nu: Syddansk Universitet) 1981-2001. Research Fellow ved Den humanistiske forskningscenter, Københavns Universitet, 1988-1991. Dekan for Det humanistisk-samfundsvidenskabelige fakultet 1985-88 og 1991-1992. Rektor for Syddansk Universitet 1993-2001. Direktør i Folketinget 2001-2007.
Har bl.a. været formand for Danmarks Grundforskningsfond, næstformand for Forskerakademiet, medlem af Flygtningenævnet, formand for Det danske Institut i Rom, formand for Mifresta-udvalget (Asien/Afrika) samt talrige udvalg, paneler og kommissioner. Forfatter til bøger og artikler om det antikke Rom, Oplysningstidens historikere, historisk metode samt tysk historie efter 1945.

 

Trine Bendix Knudsen

Født 1967 i Svendborg og opvokset på en efterskole. Sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitetscenter.
Har tidligere arbejdet som fuldmægtig og senere konsulent i hhv. Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet.
Har haft forskellige tillidsposter i SF, bl.a. om næstformand. Sidder i dag i den danske UNESCO Nationalkommission og i Teknologirådets repræsentantskab som repræsentant for folkeoplysningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsebeth Gerner Nielsen 160

 

 

Henrik Tvarnø 160

 

 

 

 

 

 

 

Trine Bendix 2013 160