En ny million uddelt til grundslovsarrangementer

18. december 2014

Fra Bornholm og Gedser til Aalborg og Frederikshavn vil lokale foreninger markere grundlovsjubilæet i 2015 med økonomisk støtte fra Folketingets Grundlovspulje. Den sidste million kroner i puljen er netop blevet uddelt til 34 projekter.

Grundlovspulje 220

I Jystrup ved Ringsted vil de lokale foreninger styrke fællesskabsfølelsen med kulturelle aktiviteter, taler og optog. I Aarhus arrangerer funktionshæmmede samtaler med politikere om demokrati, og 11 steder rundt i landet udfordrer Forumteatret Prisme  Hr. og Fru Danmark i deres demokratiforståelse.
Det er bare tre af de 34 projekter, som har modtaget støtte fra denne runde af Grundlovspuljen.

Fejring og udvikling
Puljen er oprettet af Folketinget for at fejre 100-året for
grundloven af 1915, der blandt andet gav kvinder stemmeret. Med grundlovsrevisionen var demokratiet ikke længere forbeholdt de få, og i dag præger principperne om ligeværd, lige rettigheder og demokratisk deltagelse på den ene eller den anden måde alle danskeres hverdag. Grundlovsjubilæet i 2015 er således en stor national begivenhed, som giver anledning til at fejre demokratiet og til at sætte fokus på dets udvikling og på demokratisk deltagelse.
DFS administrerer puljen for Folketinget, og et uafhængigt bevillingsudvalg har valgt de 34 projekter mellem de 164 ansøgninger, der i alt havde søgt om næsten 10 millioner kroner.