EU gør folkeoplysning til beskæftigelsespolitik

22. september 2014

“Voksenuddannelse er mere end et redskab for arbejdsmarkedet,” siger Gina Ebner fra European Association for the Education of Adults. I den nye EU Kommission er voksenuddannelse og folkeoplysning flytter til Direktoratet for Beskæftigelse.

Marianne Thyssen 160
Marianne Thyssen er nomineret til at blive beskæftigelseskommissær i den nye EU Kommission. Som en del af hendes arbejdsområde vil være folkeoplysning og voksenuddannelse, der hidtil har hørt under uddannelses- og kulturkommissæren.

I dag er det Kommissæren for Uddannelse og Kultur, der er ansvarlig for voksenuddannelse, herunder folkeoplysning. Men den nye formand for EU Kommissionen, Jean Claude Juncker, har besluttet at flytte området til Kommissæren for Beskæftigelse, oven i købet i afdelingen for arbejdsmarkedsfærdigheder.

Meget mere end arbejdsmarked
”Vist er voksenlæring en fantastisk måde at opnå nye færdigheder og øge sine færdigheder på arbejdspladser. Men vores uddannelser har et meget bredere omfang, som går langt ud over arbejdsmarkedet. Det handler om personlig udvikling, ældres læring, samfundslæring og aktivt medborgerskab, kulturel og kunstnerisk udfoldelse og meget mere,” udtaler Gina Ebner.
Gina Ebner er generalsekretær i European Association for the Education of Adults (EAEA). DFS er medlem af EAEA, og DFS’ formand Per Paludan Hansen er også præsident for EAEA.

Brev til Marianne Thyssen
EAEA er bekymret for, at flytningen vil indsnævre forståelsen for livslang læring, opsplitte læringsmulighed og begrænse adgangen til læringstilbud.
I et brev beder Gina Ebner og Per Paludan Hansen den nominerede, men ikke endeligt udpegede Beskæftigelseskommissær, belgieren Marianne Thyssen om at sikre, at det brede perspektiv for voksenundervisning, der hidtil har eksisteret i EU, vil blive fastholdt i det nye generaldirektorat.
”Ikke-faglig voksen undervisning dækker ey bredt spekter af emner og mange former for læring: vores medlemmer tager hånd om grundlæggende læse-skrive-regne-færdigheder, fængselsundervisning, kunst, kultur og fritidskurser, sprog, samfundsundervisning og meget mere. Vores målgrupper er unge voksne (inklusiv unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet), funktionærer og akademikere, arbejdsløse, migranter og seniorer. Vi tror på, at voksenundervisning er vigtigt for at styrke sine færdigheder, men også for aktivt medborgerskab, personlig udvikling, familie, sundhed, sammenhængskraft i samfundet og mange andre områder,” skriver repræsentanterne for EAEA.

Relaterede nyheder