EU-kandidater 2014 om folkeoplysning

14. maj 2014

De danske spidskandidater har modtaget seks spørgsmål om folkeoplysning og voksenundervisning. Det samme har kandidater i hele Europa. Fire af de otte danske kandidater har svaret.Udpluk fra de fire besvarelser

Morten Helveg Petersen, De Radikale:
Morten Helveg Petersen 160

I Danmark har vi en stærk tradition for folkeoplysning og læring forankret i civilsamfundet. Det kender vi fra vores oplysningsforbund, fra foreningslivet og fra højskoletraditionen. Den tradition skal vi værne om og udvikle, samtidig med at der også skal være mere formelle tilbud om voksenuddannelse gennem det etablerede uddannelsessystem og AMU, og som regeringen bl.a. har støttet med 1 mia. kr. til voksenuddannelse i forbindelse med sidste års vækstplan.
DFS linkLæs resten af Morten Helveg Petersens svar

Ulla Tørnæs, Venstre:
Ulla Tornæs 160

Det er hovedsageligt noget det enkelte medlemsland skal tage stilling til og håndtere, men i parlamentet skal vi selvfølgelig være opmærksomme på ikke at komme til at tage beslutninger, som begrænser mulighederne for voksenuddannelse og livslang læring uddannelse i det enkelte medlemsland.
DFS linkLæs resten af Ulla Tørnæs’ svar

Jeppe Kofod, Socialdemokraterne:
Jeppe Kofod 160

Folkeoplysningen skal udvikles, så den både bliver vedkommende for flere og mere uomgængelig i både uddannelsesindsatsen og den offentlige debat. Folkeoplysning skal være så billig, at økonomi aldrig bliver en barriere for at deltage. Folkeoplysningen skal være udfordrende og bruges aktivt til at skabe rammerne om den lokale debat gerne i partnerskaber med uddannelser.
DFS linkLæs resten af Jeppe Kofods svar

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti:
Morten Messerschmidt 160

På fem af seks spørgsmål lyder svaret: ”Det mener jeg, hører til under Folketinget. EU skal ikke blande sig i vores uddannelsespolitik.”
DFS linkLæs resten af Morten Messerschmidts svar

 


EU og uddannelse

EU kan ikke trække bindende beslutninger om uddannelse. Men meget udviklingsarbejde er sat i værk på anbefaling af og med økonomisk støtte fra EU. Derfor har det også betydning, hvordan parlamentsmedlemmerne prioriterer folkeoplysning og voksenundervisning.

I EU diskuterer Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet visioner, strategier og indsatser på uddannelsesområdet. De munder ud i anbefalinger til medlemsorganisationerne. Derudover har EU et stort støtteprogram: Erasmus+.

Hvem blev spurgt?
EAEA, den europæiske samarbejdsorganisation for folkeoplysning og voksenundervisning, har - via medlemsorganisationerne i hvert land - stillet spidskandidater for alle partier i Europa seks spørgsmål (se højre kolonne).

I Danmark er DFS medlem af EAEA, og vi har sendt spørgsmålene til: 

  • Bendt Bendtsen, De Konservative
  • Christina Egelund, Liberal Alliance
  • Jeppe Kofod, Socialdemokraterne
  • Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti
  • Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti
  • Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU
  • Ulla Tørnæs, Venstre


De seks spørgsmål

1. Hvad betyder livslang læring for dig?

2. Hvordan vil du støtte voksenuddannelse og livslang læring som europaparlamentsmedlem?

3. Hvordan kan forskellige udsatte grupper (ældre, migranter, osv.) - ud fra din erfaring og efter din mening – inkluderes i livslang læring for at styrke deres inklusion i samfundet?

4. Hvordan ser du folkeoplysningen og anden ikke-formel uddannelses rolle i indsatsen for at gennemføre EU’s uddannelsespolitik?

5. Hvordan vil du støtte civilsamfundets arbejde for at fremme voksenuddannelse?

6. Vil du støtte en ”Europæisk flagskibskampagne for voksenuddannelse og -læring” – og hvordan?