Folkelig oplysning i en brydningstid

Folkelig oplysning i en brydningstid

12. september 2014

Det er overskriften for et to-dages-seminar på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Seminaret vil debattere, hvordan folkeoplysningen kan udvikle sin egenart i et samfund, der er præget af øgede krav til målbare resultater og hårdere konkurrence.

Henrik Nordvall 160
Kan folkeoplysningen forandre samfundet? Det spørgsmål rejser Henrik Nordvall i sin forelæsning på konferencen.

Konferencen er tilrettelagt af en fælles nordisk arbejdsgruppe, hvor blandt Højskoleforeningen i Danmark deltager.
I invitationen skriver arrangørerne:
”Globalisering, migration og digitalisering skaber nye forudsætninger for oplysning og dannelse, både muligheder og behov øges hurtigt. Hvordan kan folkeoplysningen udvikle sin egenart i et samfund, der er præget af øgede krav til målbare resultater og hårdere konkurrence?”

Program
Debatten tager udgangspunkt i tre forelæsninger:

  • Mobiliserende didaktik – kan folkeoplysningen forandre samfundet? Henrik Nordvall, leder af Mimer, nationalt program for folkeoplysningsforskning, Linkøping Universitet.
  • Eksistentiel oplysning som en sans for det underfulde i det hverdagsagtige. Finn Thorbjørn Hansen, professor ved Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet.
  • Kan vi måle voksnes færdigheder? Om den internationale undersøgelse, PIAAC. Caroline Runesdotter, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, oogLars Gustafsson, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs Universitet.

Workshop-temaer

  • Verdensborgeren som oplysningsideal
  • Måle og validere folkeoplysning
  • Et nordisk folkeoplysningsmanifest
  • Mobiliserende didaktik i praksis
  • Oplysning for livet – hvordan og hvad?
  • Hvordan når vi ud – til nye deltagere, til medier, til politikere

 

Tid: Tirsdag den 18. november til onsdag den 20. november 2014

Sted: Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Pris: 1.000 sv.kr., inkl. måltider og overnatning. Uden overnatning: 500 sv.kr.

Tilmeldingsfrist: 17. oktober