Folkemødet er slut – men ikke væk

18. juni 2014

Fire intense dage på Bornholm er afsluttede Men det er ikke for sent at få del i nogle af oplevelserne. De 17 arrangementer, der fandt sted i Folkeoplysningens Telt, samt partiledertalerne er tilgængelige på nettet.

FT2014 fyldt 440

At Folkemøde Bornholm 2014 var en succes, er nok et budskab, som er nået frem til de fleste. 50 procent flere arrangementer og cirka 20.000 flere deltagere end året før.
Helt ind på de store medieredaktioner har man nu opdaget, at de 80.000 deltagere ikke alle sammen kan være politikere, journalister og lobbyister, som får deres løn for at tage til Allinge. Folkemødet er – også – en folkelig begivenhed.

Kødranden
Også i Folkeoplysningens Telt kunne vi mærke successen. Der var betydelig større deltagelse i de forskellige arrangementer end i 2013.
Gang på gang oplevede vi det ultimative succes-kriterie: kødranden. Dvs. at alle interesserede ikke kunne få plads hverken blandt de 30 siddende eller de 10-20 stående i teltet. I stedet måtte noglestå uden for teltet og lytte med.
Kvaliteten i debatterne holdt det høje niveau fra tidligere år. Her mødtes engagerede folkeoplysere, eksperter og politikere med borgere, som interesserede sig for netop dette emne – eller som tilfældigvis kom forbi og fandt diskussionen spændende.

Live-stream og videoer
Foreningen SLRTV optog alle arrangementerne. De blev sendt direkte som live-stream, og videoptagelse af alle arrangementer i fuld længde (ca. 1 time) ligger nu på YouTube. De kan ses af personlig interesse, eller man kan bruge dem helt eller delvist i kurser og andre folkeoplysende arrangementer i det kommende år.
Også partiledertalerne er tilgængelige på nettet.

SLRTV2 440

Bag en intermistisk skillevæg sad SLRTV's producer, Jakob Kryger, og sikrede, at der kom en samlet live-stream udsendelse og en video ud af de fire kameraers arbejde under arrangementerne.