Foreningskonsulent til DOF

Foreningskonsulent til DOF

14. maj 2014

DOF søger en ny medarbejder til landssekretariatet. Med titlen foreningskonsulent er de primære opgaver at vejlede medlemsskoler i forhold til folkeoplysningsloven, praktisk drift og udvikling af aftenskolevirksomhed.

DOF-2014

I opslaget beskriver DOF yderligere opgaver således:

Derudover vil du, alt efter interesser og kompetencer, komme til at arbejde med:
• Vores interne foreningsdemokrati.
• Projekt- og udviklingsarbejde bl.a. i samarbejde med medlemsskoler.
• Nordisk og europæisk samarbejde om bl.a. projekter og erfaringsudveksling.
• Videreudviklingen af vores kursusvirksomhed for undervisere, ledere og bestyrelser.
• Udarbejdelse af notater og analyser.
• Initiativer inden for sundhed, motion og bevægelse.

Sidste frist for ansøgning er 16. juni 2014

DFS linkMere om stillingen