Frivillig der hvor du lever

Frivillig der hvor du lever

20. marts 2014

Årets Frivillig Fredag finder sted den 26. september. Den nationale frivillighedsdag fokuserer i år på frivilligt arbejde i lokalområdet.

Frivillig Fredag 2 160

Frivillig Fredag er en årlig begivenhed, som skal medvirke til, at den frivillige indsats i Danmark bliver vist frem, anerkendt og videreudviklet.  Alle kan iværksætte aktiviteter, og de koordineres af Frivilligrådets sekretariat.

Aktivitetskoncepter
Til støtte for lokale aktiviteter har Frivilligrådet udarbejdet fire koncepter Frivilligrådet har udarbejdet forskellige koncepter til fri anvendelse. Koncepterne giver også idéer til, hvordan man kan samarbejde på tværs af sektorer:
• Frivillig Fredag praktik
• Erhvervsleder i praktik
• Vindue for en forening
• Lærer for en dag – Efterskoler deltager på Frivillig Fredag

Lokalområdet
I en invitation til organisationer, der arbejder med frivillig arbejdskraft, skriver Frivilligrådet:
”Årets underoverskrift er Frivillig der hvor du lever og har en dobbeltbetydning. Det handler dels om at vise den energi og livsglæde, frivilligt arbejde giver og dels om sætte fokus på de typer af frivilligt arbejde, der har lokalsamfundet som omdrejningspunkt.
I sammenhæng hermed vil Frivilligrådet i år arbejde med at involvere aktører på lokalsamfundsområdet på Frivillig Fredag.
Vi vil dels udarbejde et aktivitetskoncept rettet mod denne målgruppe og dels afholde et arrangement, der har frivillighed i lokalsamfundet som tema. Her vil vi bl.a. undersøge, hvordan forskellige parter i et område kan bruge frivillighed til at skabe og ændre livsvilkår, hvordan et lokalområde bliver til mere end bare et sted, hvor man bor og hvordan frivillighed kan tilføre mening og sammenhængskraft.”