Frivilligheden i udvikling

Frivilligheden i udvikling

21. maj 2014

Er frivilligheden i vækst? Er den rykket ind i kommunerne – og ud af foreningerne? Uddør den med de nye generationer? Bruger vi mere eller mindre tid på frivilligt arbejde? Det diskuteres på en konferencen "Frivilligheden i udvikling".

Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed (CiFri) præsenterer alle resultater fra den store undersøgelse om danskernes frivillige arbejde i 2004 og 2012. Det sker på en konference Grundlovsdag.

Politiske ønsker
I invitationen skriver CiFri:
”I de senere år har der været udtrykt politiske ønsker og målsætninger om, at større dele af befolkningen skulle engageres i frivilligt arbejde, og alle regeringer har siden begyndelsen af 2000’erne betonet værdien af frivilligt arbejde i regeringsgrundlag og forskellige politiske initiativer.
Sådanne initiativer er udtryk for, at de politiske forventninger til de frivillige organisationer og de frivilliges rolle i store dele af samfundslivet øges.
Spørgsmålet er, om dette har resulteret i en større andel af befolkningen, der udfører frivilligt arbejde, og om det har ændret på fordelingen af de samfundsområder, som de frivillige er aktive på?"

Hovedpunkter i programmet

  • Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Ved seniorforsker Torben Fridberg, SFI.
  • Hvem stopper og hvem fortsætter som frivillig og hvorfor? Ved adjunkt Morten Frederiksen og adjunkt Rasmus Juul Møberg, Aalborg Universitet.
  •  Hvem bruger mest tid på det frivillige arbejde og hvorfor? Ved stud.scient.soc. Hans-Peter Qvist, Aalborg Universitet
  • Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Ved Professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.
  • Den uformelle frivillige indsats – omfang og betydning blandt danskere og ikke-vestlige indvandrere. Ved professor Thomas P Boje, Roskilde Universitet.
  • Stabilitet og dynamik – videre perspektiver for frivilligforskningen. Ved professor Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet.

 

Tid: Torsdag den 5. juni 2014

Sted: Syddansk Universitet (SDU), Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale 100

Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding er nødvendig.

DFS linkYderligere oplysninger, herunder tilmelding

Arrangør: Netværk for forskning i Civilsamfund og frivillighed (CiFri) i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde.